Асоциацията на прокурорите в България подкрепи българските съдии по вписванията

Не приемаме и осъждаме категорично избрания законодателен подход за извършване на кардинални промени с  преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон, пишат те

Подкрепа съдии по вписванията
Подкрепа съдии по вписванията Източник: АПБ

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България подкрепя позицията на Българската асоциация на съдиите по вписванията (БАСВ), оповестена за обществеността  в отворено писмо от 02.02.2022 година, съобщават в позиция до медиите от АПБ.

 

"Изцяло споделяме  изложените от БАСВ съображения за  нарушена ефикасност на законодателния процес, обусловена от предприетите внезапни структурни реформи, които засягат пряко статута на съдиите по вписванията. Считаме, че в противоречие с  обществения интерес се намира липсата на прозрачност, яснота и публичност на условията, при които са започнали такива съществени по своето естество промени. Чрез избрания начин на действие е нарушен и основополагащ демократичен принцип – принципът на плурализма, основан на взаимно уважение и диалог. Според нас това законодателно решение оказва негативно действие не само по отношение на правното положение на съдиите по вписванията, но поради липса на държавна превенция в тяхно лице, е застрашено от нарушаване и правото на защита на българските граждани в процедури касаещи тяхното имуществено състояние. Не приемаме и осъждаме категорично избрания законодателен подход за извършване на кардинални промени с  преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон, който има специален предмет на регулация, фундаментално различен от охранителното производство по вписване", добавят от Асоциацията.

"В своята практика Конституционният съд е сочил вече (решение № 1 от 2011 г.; решение № 10 от 2012 г.), че поради особения предмет на регулация на бюджетния закон законите, които се променят с него, трябва да имат пряка връзка с приходната и/или разходната му част". (Решение № 1 от 04.04.2020 по к.д. № 17/ 2018 г. на КС). Безкритичното приемане и прилагане на посочената законодателна техника предизвика в нас тревога, защото остава непроменена силно критикувана (включително и от международни институции) парламентарна практика от близкото минало, която считахме за вече отречена, отхвърлена и забравена", излагат опасенията си прокурорите.

 

 

"Опитът да бъде осуетена професионалната дискусия за мястото на съдиите по вписванията и лишаването им от мнение по толкова значима за тях промяна, създава  усещане за преследване на нелегитимна цел с неясни интереси. Припомняме, че тези промени не са  били обект на задължителната по закон (чл. 32 ал.1 т.1 от ЗПКИНПИ)  съгласувателна процедура  с КПКОНПИ за оценка наличието на корупционен риск, което възпрепятства и извършването на последващ анализ на въздействието на закона. "В държава в която правото се подчинява на властта, не може да се определи като правова" (Решение № 1 от 04.04.2020 по к.д. 17/2018 на КС). Отново заявяваме нашата категорична подкрепа на българските съдии по вписванията и на Българската асоциация  на съдиите по вписванията в техните справедливи искания! Призоваваме  българският законодател да осигури пълноправното и пълноценното участие  на професионалната общност на съдиите по вписванията в предстоящите обсъждания и работни срещи по предложения законопроект", добавят от Асоциацията на прокурорите в България.

Подкрепа съдии по вписванията
Подкрепа съдии по вписванията Източник: АПБ
Подкрепа съдии по вписванията
Подкрепа съдии по вписванията Източник: АПБ
 

 

Още от "Закон и ред"

Последни новини

Най-четени