Камарата на следователите с гневна декларация срещу зачестилия неправомерен натиск върху прокурори и следователи

Нарушават се принципите за върховенството на правото и разделение на властите, заявяват още от камарата

Ясен Тодоров
Ясен Тодоров Източник: ПИК

Представители на Камарата на следователите в България внесоха в Представителството на Европейската комисия в София декларация във връзка със зачестилия неправомерен натиск върху прокурори и следователи, представляващ нарушаване на принципите за върховенството на правото и разделение на властите.


Ето и пълния текст на самата декларация:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Камарата на следователите в България /КСБ/ е сдружение за защита независимостта и професионалните интереси на следователите и за подпомагане на тяхната професионална квалификация. С оглед нашите приоритети за утвърждаване законността и противодействие на престъпността, защита правата на човека и интересите на гражданското общество ние, като най-представителна съсловна организация в системата на съдебната власт, сме особено чувствителни към опитите за намеса в работата и оказване на натиск върху дейността на правоприлагащите органи.

 

Съгласно Конституцията на страната следователите и прокурорите са част от съдебната система, чиято основна функция е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. По тази причина ние сме независими от останалите власти и при осъществяване на нашите функции се ръководим единствено от закона и вътрешното си убеждение.

 

През всичките години след приемането на новата българска Конституция през 1991 г. са правени многократни опити за политизиране, изменения в структурата и в правомощията на прокуратурата и следствените органи, както и за намеса в работата им по конкретни казуси. За съжаление това е особено видимо и днес. Настоящото противопоставяне между изпълнителната и съдебната власт е абсолютно излишно и е изцяло в противоречие с обществения интерес.  Дългогодишното добро взаимодействие между МВР и прокуратурата на Република България в момента е заменено с демонстративен отказ за сътрудничество от страна на ръководството на МВР дори когато това сътрудничество е законово вменено.

 

Разделението на властите е основополагащ конституционен принцип, присъщ на всяко демократично общество. Но той предполага също взаимен контрол и взаимодействие между тях съгласно правомощията и задълженията им, регламентирани в Конституцията и законите на страната.

 

Върховенството на закона е друг основополагащ принцип в демократичните общества, а той предполага стриктно спазване на всички конституционни и законови норми, включително тези, регламентиращи ролята и функциите на отделните участници в един наказателен процес. Абсолютно недопустимо е принципът на законосъобразност да бъде изместван от някаква хипотетична и абстрактна целесъобразност, оправдавана с добри намерения.

 

Персоналните атаки срещу конкретни прокурори, в частност и срещу прокуратурата на Република България като цяло, са само и единствено в интерес на престъпността и в ущърб на българските граждани.  

Камарата на следователите в България категорично се противопоставя срещу всеки опит за натиск и намеса във вътрешното убеждение на прокурорите и следователите, както и срещу всеки опит за склоняването им към извършване на действия, противоречащи на материалните и процесуалните наказателноправни норми.

 

Призоваваме и новоучредената законодателна власт да бъде изключително внимателна и прецизна със законовите промени в областта на правосъдието! Би следвало същите да се извършват само след проведен задълбочен професионален дебат и постигнат широк обществен консенсус. В противен случай съществува рискът широко афишираните добри намерения да доведат до коренно противоположен краен резултат, а именно блокиране на наказателното правосъдие в Република България.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

УС на КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Още от "Закон и ред"

Двама българи са сред задържаните при мащабна полицейска акция в Европа срещу разпространяването на детска порнография

Задържаните са с хора различни профили, сред които бивш учител от Майот (отвъдморски департамент на Франция), унгарски педиатър, радиоводещ и туристи, пътували до Тайланд

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени