Конституционният съд допусна до разглеждане казуса с гражданството на Петков

Магистратите ще поискат и съдействие по изясняване на случая от Министерството на външните работи и от други институции

Конституционен съд
Конституционен съд Източник: Lex.bg

Конституционният съд ще допусне за разглеждане казуса с двойното гражданство на министъра на икономиката Кирил Петков. Това се разбира от публикуваното на  сайта  на КС определение:


"Допуска за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Конституира като заинтересовани институции по делото: Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на правосъдието и министъра на външните работи, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се предостави едномесечен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото. 

Отправя покана до: проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова  да предоставят писмено правно мнение по предмета на делото в указания по-горе срок, като им се изпратят преписи от искането и от определението.

Да се изиска от президента на Република България да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена от последния по чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията.

  Да се изиска от министъра на правосъдието да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г.

Да се изиска от министъра на външните работи по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към 10 май 2021 г.

Да се изиска от Кирил Петков Петков да представи официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, на когото се предоставя възможност в същия срок да представи допълнителни съображения".

 

Делото по допустимост беше образувано по искане на 55 депутати от ГЕРБ-СДС в настоящия парламент. Докладчик по него е съдия Таня Райковска.

 

Според основния закон за депутати и министри могат да бъдат назначавани само български граждани. Според народните представители от ГЕРБ-СДС при назначаване на служебното правителство на 12 май т.г. Кирил Петков е бил с двойно гражданство.

Още от "Закон и ред"

Последни новини

Най-четени