Прокуратурата изпрати в НС експертни предложения за промени в НК, свързани с престъпления от омраза и противодействие на корупцията

Предлага се използването на нов инструмент за събиране на доказателства  -  т.нар. "сътрудничещ" свидетел

Прокуратура на Република България
Прокуратура на Република България Източник: ПРБ

Прокуратурата на Република България (ПРБ) изпрати в 47-ото Народно събрание пакет от експертни предложения за промени в Наказателния кодекс (НК) с цел подобряване на ефективността на наказателното правосъдие.

 

Предложенията са обособени в 49 пункта и са насочени към осигуряване на необходимата наказателноправна защита при престъпления, извършени от омраза, отпадане на провокацията към подкуп, разширяване на възможностите за разследване на организираната престъпност и корупцията, подобряване на наказателноправния режим на тероризма чрез отделянето му в самостоятелен раздел, въвеждане на нов престъпен състав във връзка с онлайн пиратството, съчетано с възможност за блокиране на сайтове и акаунти, премахване на ограниченията при увеличаване на наказанието "лишаване от свобода" при съвкупност от престъпления, задължително налагане на пробационна мярка при предсрочно условно освобождаване, както и в изпитателния срок при условно осъждане.

 

Предлага се в съставите за убийство и за телесни повреди да се добавят "хомофобските и трансфобските" подбуди, както и да се предвидят  квалифицирани състави за унищожаване и повреждане на имущество и за палеж, извършени по расистки, ксенофобски, хомофобски и трансфобски подбуди. Предвид невъзможността да се обхванат всички видове дискриминационни елементи е отправена препоръка за въвеждането на норма в Общата част на НК, съгласно която извършването на престъпление по дискриминационни подбуди да се счита за отегчаващо наказателната отговорност обстоятелство. Освен това се предлага изричното включване в съставите на престъпленията от омраза на признаците "сексуална ориентация, пол, полова идентичност и изражение на пола".

 

Предвижда се изрична възможност за смекчаване или изключване на наказуемостта за подсъдими, които са допринесли за разкриване и доказване на престъпленията. За да се осигури ефективно противодействие на организираната престъпност е необходимо използването на нов инструмент за събиране на доказателства  -  чрез използването като свидетел на определен член на престъпното сдружение, който е готов да сътрудничи на разследването - т.нар. "сътрудничещ" свидетел.

 

Обърнато е внимание на необходимостта от криминализиране на поробването, което е факт  в повече от 25 държави от ЕС, но не и в България.

 

В предложението е акцентирано върху съставите на престъплението "трафик на хора" в посока обхващане на всички форми на трафик, включително продажба на новородени лица, разграничаване на трафика със съгласието и без съгласието на жертвата, въвеждане на допълнителни квалификации, когато пострадалият е лице в неравностойно положение и когато е последвало самоубийство или опит за такова.

 

Като сериозен проблем за ефективността на борбата с корупцията е дефинирано определянето на провокацията към подкуп като престъпление. За да се даде възможност за своевременно разкриване и доказване на подкупа провокацията не следва да е престъпление, а да се използва като проактивен инструмент и дори като специално разузнавателно средство.

 

В предложението е направен анализ на съществуващите проблеми при прилагането на съставите, свързани със засягане на финансовите интереси на Европейския съюз. Голяма част от проблемите произтичат от непълното транспониране от страна на българската държава на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.

 

Действащото законодателство не отговаря в пълна степен на задълженията ни по Директивата за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции. Например не е предвиден отделен престъпен състав за незаконното разходване на европейски средства чрез възлагане на обществени поръчки, липсват квалифициращи признаци при престъпленията по служба, свързани с действия, засягащи финансовите интереси на ЕС, документната измама трудно намира приложение при злоупотреби с пари на ЕС.

 

Отново са предложени изменения в областта на престъпленията по транспорта в съответствие с многократните призиви на Прокуратурата на Република България за завишаване на санкциите при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, както и за вземане на мерки с цел превенция. Предвижда се създаването на нова разпоредба за отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, когато то е собственост на дееца.

 

Още от "Закон и ред"

Не охранител, а полицай е раздробил челюстта на 19-годишния младеж на плаж "Градина", побоят – заради парче пица

По думите на Кангалджиев потърпевшите днес са се явили в полицейското управление в Бургас и са разпознали "по категоричен начин" полицейският служител на име Христо Петров

Прочетете повече прочетете повече

Четирима подсъдими са осъдени за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел

С помощта на чужди граждани е трябвало да набира мигранти и да им осигурява незаконно подслон и транспорт във вътрешността на страната до превеждането им към други държави

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени