Висшият съдебен съвет избра временна комисия за разследване дейността на Нотариуса в съдебната система

В състава на комисията са шефовете на ВКС и ВАС, както и Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска и Атанаска Дишева

Висш съдебен съвет (ВСС)
Висш съдебен съвет (ВСС) Източник: Zonanews

В срок от три месеца временна комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще трябва да проучи всички факти и обстоятелства за участието на съдии в дейността на групата около покойния Мартин Божанов, известен като Нотариуса, съобщи lex.bg.

 

Днес Съдийската колегия определи точния предмет на дейността на комисията – проучване на съдебни дела, изискване на информация от органите на съдебната власт, Върховната прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, НАП, ИВСС, Националното бюро за контрол на СРС и други органи, изслушване на лица във връзка с известни обстоятелства за дейността на групата около Мартин Божанов, обобщаване и анализ на събраната информация.

 

По-конкретно ще се проучват съдебните дела, за които има данни за свързаност с дейността на Нотариуса – става дума за делото за несъстоятелност на КТБ, делата за конфискация на активите на Евелин Банев-Брендо и семейството му, делото "Манджуков срещу Инвестбанк", всички дела, по които страна е бил Божанов като физическо лице или свързаните с него физически и юридически лица, дела, по които страна или процесуален представител са били адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков и Калин Чанков, дела, по които Божанов или въпросните адвокати са били свидетели или податели на сигнали и жалби, без да са страни по конкретното производство, както и всички дела, по които има данни за свързаност от публично достъпни източници на информация. Ще се изисква съдействие от председателите на съдилища и от конкретни съдии. На финала комисията ще изготви обобщаващ доклад за дейността.

 

За членове на комисията бяха избрани председателите на върховните съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков, както и членовете на колегията Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска и Атанаска Дишева.

 

Съдии ще участват, но не директно в състава на комисията, а ще им бъдат възлагани конкретни задачи от двамата председатели на върховните съдилища.

 

Според Атанаска Дишева в състава на комисията трябва да влязат всички членове на колегията, които имат желание. Председателят на ВАС отговори, че комисията е отворена и всеки, който иска, може да участва в работата ѝ. Олга Керелска постави въпроса за участието на съдии в комисията.

 

Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева обясниха, че те ще участват, но не лично, а ще им бъдат възлагани конкретни задачи от членовете на комисията и най-вече двамата председатели на върховни съдилища, които имат и законови правомощия за това.

 

Пашкунова допълни, че за да влязат съдии, трябва тяхното съгласие, а колегията има горчив опит с това. Тя припомни опитите да се създаде комисия за проверка на работата на спецсъдилищата и последвалите отводи на много от магистратите. Трябваше да променяме състава на комисията на всяко заседание, отбеляза Пашкунова.

Керелска се спря и на друг момент, свързан с предмета на дейност на комисията, а именно че ще се проучва само участието на съдии. Тя попита ако в хода на проверката излязат имена на прокурори, следователи или служители на МВР, трябва ли комисията да премълчи тази информация.

 

"Нямаме правомощия да разглеждаме последиците от дейността на тази група, от целия този негативен казус. Но ако излязат такива имена като фактология, нямаме основание да не изнасяме тази информация", каза Керелска.

 

"Разбира се, че в случай, че бъде установена относима информация относно участие на прокурори и следователи и други лица, няма да бъде премълчавана и според мен ще бъде насочвана към съответните компетентни органи", отговори председателят на ВКС.

 

Цветинка Пашкунова допълни, че с обобщаването на доклада, въз основа на събраната информация може Съдийската колегия да сезира компетенти органи – прокуратурата, респективно ИВСС и съответните административни ръководители, ако се установят нарушения на етичния кодекс или други дисциплинарни нарушения. "Нашата компетенност е насочена към организацията на работа и правораздаването на съдиите. Комисията ще работи публично и ще сезира компетентните власти", заключи Пашкунова.

 

По предложение на председателя на ВАС комисията ще бъде подпомагана от двама служители от администрацията на съвета, единият от които трябва да бъде юрист. Кои ще са те, ще реши главният секретар.

Атанаска Дишева поиска, а колегията подкрепи да бъде публикуван пълния стенографски протокол от изслушването на съдия Владислава Цариградска през 2020 г., когато тя за първи път разказа пред ВСС за заплахите, които е получавала в съдебна зала по повод разглеждането на едно дело.

 

Освен Цариградска, преди четири години СК изслуша и съдиите Цветко Лазаров и Антоанета Симеонова, които са били обект на натиск и заплахи от Божанов и групата около него. Част от това изслушване се проведе при закрити врати, защото към онзи момент част от делата, за които разказаха съдиите, все още бяха висящи.

Сега вече са приключили и няма пречка пълният протокол да бъде публикуван, каза Дишева и колегията я подкрепи.

Още от "Закон и ред"

Неизбежният Караколев: Побойко Рашков ми счупи телефона след въпрос за пачки, часовници и контрабандистите Димитрови (ВИ

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков бе разпитан в комисия в Народното събрание за участието му в контрабандни канали в Митниците и близките му отношения със Стефан и Марин Димитрови

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени