Брокери на недвижими имоти се организират срещу законопроект на "Възраждане"

С предложения от "Възраждане" проектозакон се предвижда голяма власт да бъде дадена в ръцете на Камара на посредниците

Депутати от "Възраждане"
Депутати от "Възраждане" Източник: Zonanews

Брокери внесоха петиция срещу законопроект за "Посреднически услуги при сделки с недвижими имоти". Това съобщиха от Национално сдружение брокери на имоти, който е и инициатор на подписката. По думите им законопроектът е изготвен от 10 депутати от партия "Възраждане". Той бил съставен от ЮЛНЦ в частна полза Национално сдружение "Недвижими имоти", в което членуват 295 фирми за недвижими имоти. Статистиката е към 25.06.2021 г. и по данни от Търговския регистър. Компаниите съставляват около 6 % от действащите над 5000 агенции за недвижими имоти в България.

 

Успоредно с петицията от организацията са внесли и писмени становища в Народното събрание, адресирани до водещата правна комисия и до участващите в обсъждането на този законопроект постоянни комисии с искане за включване му в обсъжданията и впоследствие отхвърляне.

 

Чрез петицията брокерите изразяват несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите, на която държавата да отстъпи изключителни права (монопол) по издаване на удостоверения за осъществяване на следните дейности":

 • правоспособност на брокерите в България;
 • провеждане на задължителни периодични обучения;
 • одобряване на програми за периодични обучения, осъществявани в други обучаващи организации, въпреки че те са лицензирани от МОН;
 • провеждане на изпити за издаване на свидетелства за професионална квалификация на брокерите в страната и още монополни права.

С предложения от "Възраждане" проектозакон се предвижда голяма власт да бъде дадена в ръцете на Камара на посредниците. Брокерите не са съгласни и с това, че гласували се законопроектът, новосъздадената частна структура ще има правомощия да събира различни такси:

 • встъпителни вноски за членство, членски внос;
 • такси за вписване в регистър на брокерите;
  такси за издаване и преиздаване на удостоверения за правоспособност, за обучения, за изпити, глоби;
 • други такси, чиито размери да бъдат определени от органи на камара;

Според брокерите полза от законопроекта ще има единствено частната организация, която ще печели огромни суми за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери).

 

Наред с това, законопроектът определя липсата на свободен пазар, предвижда чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята. Това ще затвори свободния вход към професията и ще рефлектира директно към потребителя, чиято услуга неминуемо ще се оскъпи.

 

От Национално сдружение брокери на имоти излязоха с няколко предложения за справяне със ситуацията. Те искат да се създаде Национален регистър на брокерите - държавна собственост, а не собственост на камара на брокерите. Освен това те предлагат да бъдат въведени етични правила и норми за поведение на брокерите.

 

Последните следва да залегнат в специален Закон, какъвто Национално сдружение брокери на имоти е изготвило и представило на вниманието на обществеността, а не в кодекс по професионална етика, създаден от брокери - членове на камара. От организацията имат още няколко предложения, а именно:

 • Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите, включително за нарушение на етичните правила и норми, залегнали в Закон, да се налагат от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камара, съставена от брокери;
 • Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камара;
 • Такси за вписване в регистър, глоби и имуществени санкции да се заплащат в полза на държавния бюджет, в размери, посочени в съответните Тарифи за държавните такси, събирани от конкретния орган или определени от Съда, а не в полза на камара;
 • Национално сдружение брокери на имоти е учредено на 13 Април 2013 г. Към момента в Сдружението членуват над 255 фирми, припомнят от там. 

Сдружението цели защита на правата и интересите на своите членове и на потребителите на посреднически услуги чрез приемане на специален закон, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти, изпълнението на които да се контролира от съдилищата на Република България, а не от частна структура (камара).

Още от "Бизнес и финанси"

България и Франция подписаха Декларация за сътрудничество в областта на ядрената енергетика за граждански цели

Ядрената енергетика, декарбонизационните цели и възможностите за развитие на възобновяемите енергийни източници бяха основните теми

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени