Гарантирано от Радев: Външният дълг нарасна с 3,5 млрд. евро за година и надхвърли 41 млрд. лева

Дългосрочните задължения възлизат на 34.768 млрд. евро

Българска народна банка (БНБ)
Българска народна банка (БНБ) Източник: Zonanews

Брутният външен дълг в края на август възлиза на 41,18 млрд. евро, което е с 3,467 млрд. евро (+9,2%) повече в сравнение със същия месец на миналата година, сочат данните на Българската народна банка.

 

В края на август 2021 г. краткосрочните задължения са 6.416 млрд. евро (15.6% от брутния дълг, 9.8% от БВП) и се увеличават с 259.4 млн. евро (4.2%) спрямо края на август 2020 г. (6.156 млрд. евро, 16.3% от дълга, 10% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34.768 млрд. евро (84.4% от брутния дълг, 52.9% от БВП), като се увеличават с 3.208 млрд. евро (10.2%) спрямо края на август 2020 г. (31.560 млрд. евро, 83.7% от дълга, 51.5% от БВП).

 

Външният дълг на сектор "Държавно управление" в края на август е 8,417 млрд. евро. За година той се увеличава с 2,235 млрд. евро (+36,2%). Външните задължения на Централната банка са 1,874 млрд. евро, като прямо август миналата година те се повишават с малко над 1 млрд. евро (+127,4%) в резултат на новото разпределение на Специални права на тираж от Международния валутен фонд.

 

Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции" са 4,405 млрд. евро. За година те се увеличават с 83,2 млн. евро.

 

Вътрешнофирменото кредитиране в края на август е в размер на 14,235 млрд. евро, което е с 67,2 млн. евро по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 34,6% към края на август, при 37,9% година по-рано.

Още от "Бизнес и финанси"

Последни новини

Най-четени