Ива Петрова: Енергийната трансформация не може да бъде успешна и устойчива без прякото ангажиране на гражданите в процеса

Проектът на актуализиран Интегриран план енергетика климат определя националния принос на страната към повишената европейска цел за енергията от ВИ през 2030 г.

Когато говорим за такъв мащабен процес като енергийната трансформация, тя няма как да бъде успешна без прякото ангажиране на гражданите в този процес. Децентрализацията – на производството и потреблението на енергия, развитието на енергийните пазари и инвестиции при ясна и стабилна регулаторна среда също следва да бъдат във фокуса на вниманието по време на прехода.

 

Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова по време на форума "Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика", организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Пред участниците във форума енергийният заместник-министър представи основни акценти от проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. и актуализацията на Интегрирания план Енергетика и климат. Двата документа са разработени в сътрудничество и активен диалог с широк кръг заинтересовани страни – министерства, работодателски и неправителствени организации, синдикати, енергийни компании и други.

 

Безспорен приоритет в проекта на Енергийна стратегия е енергийната сигурност, подчерта Ива Петрова. По нейните думи, в дългосрочен план крайният резултат трябва да бъде гарантирането на сигурни доставки на устойчива енергия на достъпни цени за всички потребители.

 

За постигането на приоритета за енергийна сигурност в контекста на целите за декарбонизация, в проекта на стратегия се предвижда продължаващо въвеждане на възобновяеми източници, съчетани с нови гъвкави нискоемисионни – хидроенергийни и ядрени - мощности при плавен, справедлив и структуриран преход.

 

По отношение на потреблението, на първо място е поставена енергийната ефективност, както и активното участие на потребителите на пазара на енергия. За осигуряване изпълнението на стратегическите цели е необходим сериозен финансов ресурс, какъвто съществува от различни източници, но голяма част от него е ограничена във времето. От тази гледна точка следва сериозно да се обмисли възможността за привличане на частни инвестиции за успешна трансформация на сектора, смята енергийният заместник-министър. 

 

Проектът на актуализиран Интегриран план енергетика климат определя националния принос на страната към повишената европейска цел за енергията от ВИ през 2030 г. Делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление през този срок трябва да достигне 34.1%.

 

Важен етап от изготвянето на актуализирания план е разработването на нова прогноза за общ енергиен баланс, която отразява политическите и икономическите промени със значим ефект върху енергийните пазари, подчерта Ива Петрова. Използваната основна прогноза представлява базов сценарий, изработен чрез общия математически модел PRIMES, но адаптиран за нуждите на страната.

 

Резултатът е т.нар. модел BEST (Bulgaria Energy System Tool), чрез който се моделират два прогнозни сценария за развитие – със съществуващи и с допълнителни мерки. Окончателният вариант на актуализиран ИНПЕК с двата прогнозни сценария се очаква да бъде представен на ЕК до края на м. юни 2024 г.

 

Още от "Бизнес и финанси"

Американската финансова корпорация за международно развитие гарантира финансирането на разширението на газохранилището в

Това стана ясно в разговор на министъра на енергетиката Владимир Малинов с Джейн Рий, началник кабинет на Американската финансова корпорация за международно развитие

Прочетете повече прочетете повече

Туристическият бранш на среща с ГЕРБ - СДС във Варна: В последните две години липсва чуваемост. Стабилност имахме до 202

В момента най-наболял е проблемът с липсата на работна ръка, с наемането на работници от трети страни, който може да се реши само и единствено в парламент

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени