Мартин Матеев: Облачните технологии вече са бизнес необходимост

България е по-консервативна по отношение на облачните технологии, но преминаването към тях ще бъде естествен процес

Облачните технологии вече са бизнес необходимост
Облачните технологии вече са бизнес необходимост Източник: Nula.bg

В Европа облачните технологии се разглеждат като основен фактор за оперативната ефективност и цялостната трансформация, като повече от 90% от европейските компании определят внедряването им като приоритет, посочва в свое проучване консултантската компания McKinsey. Докато резултатите от тяхното проучване показват, че по-малко от една трета от предприятията са заложили 50% от работното си натоварване в облака, стремежите се увеличават. Почти две от всеки три компании вече имат облачна основа с повече от 20% от работните натоварвания в облака, а една на всеки две казва, че или извършва мащабна миграция, или изгражда нови приложения и възможности в облака.

 

"Облачните технологии предоставят редица значителни предимства за компаниите. Едно от ключовите е оптимизирането на използването на ресурси. Те освобождават компаниите от необходимостта да се грижат за съхранението, архивирането, защитата и мултиплицирането на информацията. По този начин, фокусът им се насочва към техния бизнес. Също така, облачните услуги предлагат гъвкавост и свобода при взимането на важни решения, като освобождават от необходимостта за инвестиции в хардуер и специализиран персонал, което може да забави процесите и да увеличи разходите", коментира Мартин Матеев - основател и изпълнителен директор на стартъп компанията Nula.bg, която създаде първата изцяло облачно базирана система за управление на счетоводство и финанси в България.

 

Според проучването на консултантската компания McKinsey, 55% от европейските компании съобщават, че са доволни от инвестициите си в облачни технологии. Около 95% от всички анкетирани компании са постигнали някаква степен на оперативни подобрения,  подобрена сигурност и качество на услугите, а 75% са реализирали или спестяване на ИТ разходи, или повишаване на производителността.

 

"В съвременния бизнес се наблюдава нарастване на обема на документацията и информацията, свързана с операциите. Разширяването на компаниите и техните дейности води до значително увеличаване на документооборота, изисквайки по-ефективни методи за обработка и анализ на данните. Във всичко това, все повече компании търсят автоматизирани решения, за да се справят с нарастващата работна натовареност. Нашата система например използва и изкуствен интелект (AI), като най-голяма полза има в обработката на първични счетоводни документи, което автоматизира над 85% от ръчните счетоводни процеси", коментира още Мартин Матеев.

Статистическите данни, публикувани от Евростат показват, че през 2023 година 45,2% от предприятията в Европейския съюз са закупили облачни услуги. Най-висок дял на предприятията, закупили такъв тип услуги, са регистрирани във Финландия (78,3%), Швеция (71,6%), Дания (69,5%) и Малта (66,7%). В другия край на диапазона по-малко от една четвърт от предприятията в Гърция (23,6%), Румъния (18,4%) и България (17,5%) са направили такива покупки.

Според екипа на Nula.bg, въпреки че България е по-консервативна по отношение на облачните услуги в сравнение със западните държави в Европа, преходът към тях ще бъде  естествен процес. Разработената от компанията изцяло онлайн услуга за управление на счетоводство и финанси е първият пример в България за създаване на облачна услуга в този сектор.  Тя представлява централизирана онлайн платформа, която има не само счетоводна и финансова част, но позволява и работа с държавната администрация. Мисията на компанията е да подпомогне дигитализацията на българския бизнес, която е важен фактор за конкурентоспособността на икономиката.

 

Повече за Nula.bg

Nula е онлайн бизнес софтуер, разработен с цел иновативно и интелигентно управление на финансите, счетоводството, персонала и данъчните задължения. Той е подходящ както за собственици на бизнеси, така и за финансово-счетоводни компании, работещи с микро, малки и средни предприятия.

С нарастващата потребност за по-ефективно и сигурно управление на финансите, Nula предоставя възможност за проследяване на данни и анализи в реално време, които служат като катализатор за вземането на информирани и стратегически бизнес решения.

Nula не само предоставя прозрачност и сигурност в управлението на финансите, но и автоматизира ръчните и повтарящи се процеси, което води до съществено намаляване на оперативните разходи. С технологии, базирани на изкуствен интелект, Nula оптимизира финансовите операции и подпомага бизнеса да постигне стабилност и растеж.

Иновативното софтуерно решение, разработено от българската компания Nula.bg, е надежден партньор за всеки бизнес, насочен към постигане на финансов успех и конкурентно предимство в динамичната среда на съвременния пазар.

Повече информация можете да откриете на адрес https://nula.bg/

Още от "Бизнес и финанси"

Американската финансова корпорация за международно развитие гарантира финансирането на разширението на газохранилището в

Това стана ясно в разговор на министъра на енергетиката Владимир Малинов с Джейн Рий, началник кабинет на Американската финансова корпорация за международно развитие

Прочетете повече прочетете повече

Туристическият бранш на среща с ГЕРБ - СДС във Варна: В последните две години липсва чуваемост. Стабилност имахме до 202

В момента най-наболял е проблемът с липсата на работна ръка, с наемането на работници от трети страни, който може да се реши само и единствено в парламент

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени