МС: България ще се опита да въведе еврото на 1 януари 2025 г.

Правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в България

Министерски съвет на Република България
Министерски съвет на Република България Източник: Zonanews

Правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в България. Промените в Плана са разработени и одобрени от Координационния съвет за подготовка на страната ни за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

 

Актуализацията на документа се извършва с цел адаптация към "нововъзникналите обстоятелства и напредъка по техническата подготовка за въвеждане на еврото" в България. Част от промените са свързани с приспособяването на необходимите времеви периоди спрямо новата индикативна дата за членство в еврозоната - 1 януари 2025 г.

 

"В допълнение, настоящата версия на Плана отговаря на появилите се изисквания за актуализация на ръководствата и функциите на работните групи към Координационния съвет за подготовка на България", уточняват от пресцентъра на МС.

 

Националният план за въвеждане на еврото в България служи за управление на организацията на въвеждането на еврото, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

 

Като приложение към Плана се включват "Методически указания към административните органи за адаптиране на информационните системи за работа с евро", чрез които се цели гарантирането на точното и еднакво прилагане на изискванията за въвеждане на еврото от административните органи при привеждането на информационните им системи към работа с евро.

 

Националният план за въвеждане на еврото предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите "с всички практически аспекти на въвеждането на еврото като официално разплащателно средство чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация".

 

Кампанията цели ясно да обоснове ползите за икономиката и за повишаване на стандарта на живот в страната от присъединяването към еврозоната, както и да противодейства на всяка дезинформация, която поражда необосновани притеснения у гражданите.

Още от "Бизнес и финанси"

Последни новини

Най-четени