Срив при данъците в реално изражение през първото тримесечие на 2024 г.

НСИ отчете реален спад от 3% на нето данъците през първото тримесечие на годината

Данъци
Данъци Източник: Pinterest
Лъчезар Борисов, бивш министър на икономиката
Фейсбук

Днес НСИ публикува експресните данни за икономическия растеж на страната през първото тримесечие на 2024 г. Добрата новина е, че България реализира икономически растеж от 1.7%, спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2% в реално изражение. В същото време светва огромна червена лампа по повод провежданата фискална политика през първите три месеца на годината. По производствения метод БВП се изчислява като към брутната добавена стойност, произведена от всички сектори на икономиката, се добавят корективите. Корективите от своя страна представляват нето данъци (данъци минус субсидии). По-конкретно, нето данъците върху продуктите при възприетия начин на остойностяване на продукцията и добавената стойност са данъците, отнесени директно към произвеждания или продаван продукт (акцизи, мита, ДДС), минус съответните субсидии върху продуктите. Лошата и плашеща новина е, че НСИ показа, че нето данъците са намалели с 3% в реално изражение, спрямо същото тримесечие на 2023 г. Добавената стойност нараства в реално изражение с 2.2%, а нето данъците вместо да растат намаляват с 3%. От тук възникват и въпросите каква ни е била фискалната политика и как сме си събирали данъците през първото тримесечие на годината. Впрочем подобни, а и по-големи сривове в реално изражение по постоянни цени, т.е. без инфлацията, се наблюдаваха и през 2022 г. Изводите за фискалната политика оставям на Вас!
 

Още от "Бизнес и финанси"

Осъдиха "Газпром" да плати $14 млрд. долара заради прекъснатите доставки на газ за Германия

RWE поиска около $1 млрд. долара от "Газпром". Френската компания Engie поиска около $1,3 млрд. Полският Европол "Газ" поиска $1,45 млрд. долара, а българският "Булгаргаз" - $400 млн.

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени