За година "Промяната" вдигна цените на тока, топлата вода и газа с почти 84 %

Цените на производител в промишлеността нараства с 38,2 на сто, отчита НСИ

Национален статистически институт
Национален статистически институт Източник: НСИ

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през май 2022 г. нараства с 38,2% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 83,8 на сто, преработващата промишленост - с 25,9 на сто, и добивната промишленост - с 11,3 на сто,  съобщи  Националният статистически институт.

 

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на химични продукти - с 40,2 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 29,4 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 28,3 на сто, производството на хранителни продукти - с 25,5 на сто.

 

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през май се увеличава с 0,4 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,6 на сто, в добивната промишленост - с 0,2 на сто, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 4 на сто.

 

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 4,9 на сто, производството на хранителни продукти - с 3,2 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2,8 на сто. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 2,1 на сто.

Още от "Бизнес и финанси"

Последни новини

Най-четени