Деница Сачева: ГЕРБ гарантира 2000 лв. средна заплата в края на нов мандат

Професията социален работник е професията на бъдещото, добави Сачева

Деница Сачева на онлайн среща с представители на социални институции в Сливен
Деница Сачева на онлайн среща с представители на социални институции в Сливен Източник: ПП ГЕРБ

Цялостна реформа на социалното подпомагане, по-прецизно насочване на социалните програми, увеличение на размерите на някои помощи, окрупняване на пакетите социални помощи и въвеждане на нови видове. Това е заложено в програмата при нов управленски мандат. Сред приоритетите са още внедряването на повече технологии в образованието и дигиталната трансформация на пазара на труда, инвестиции в модернизирането на училищата, като ще изграждат STEM кабинети за обучение по математика, информатика и природни науки. Това заяви министърът на труда и социалната политика и водач на листата на ГЕРБ-СДС в Добричка област Деница Сачева на онлайн среща с представители на социални институции в Сливен.

 

"Професията социален работник е професията на бъдещото. В момента се разработва стратегия за развитието на човешките ресурси, която да гарантира подходящо възнаграждение и инвестиции чрез образование и обучение, и кариерно развитие, както и осъвременяване на работната сила и работните процеси чрез осигуряване на екипи с профилирани умения", каза още Сачева. Тя допълни, че ще бъде създаден Кодекс за социална подкрепа, който да гарантира ефикасното разходване на публичните финансови средства и да ограничава рисковете от социално изключване на уязвимите групи.

 

Ще продължи реформата на социалните услуги за дългосрочна грижа - изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с увреждания. Ще бъдат създадени услуги за хората в невъзможност за самообслужване, които са в листата на чакащи за настаняване в домове за възрастни, както и достъпна среда за хора с увреждания чрез предоставяне на висококачествени помощни технически средства.

 

В програмата за нов мандат на ГЕРБ е гарантирано минималната заплата в края на мандата да бъде поне 500 евро (1000 лв.), а средната поне 1000 евро (2000 лв.). Ежегодно ще се актуализират пенсиите на над 2 млн. пенсионери. Ще се помогне на около 25 000 родители да се върнат на работа като се разширят програмите за детегледачки и за детски кътове на работното място. Ще се регламентират възможности за гъвкаво работно време и съчетаване на професионалния и личния живот в изцяло нови Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта.

 

Министър Сачева каза още, че на заседание на Министерски съвет ще бъде приета Наредба за планиране на социалните услуги. "Предоставянето на социални услуги в страната се увеличават всяка година и именно с Наредбата ще бъде направена Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет", обясни министър Сачева.

 

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за увеличаване на капацитета на социалните центрове и предоставяните от тях услуги, мерките за ограничаване на КОВИД – 19 и ваксинирането на потребителите на социални услуги.

От своя страна заместник – кметът по социални дейности в община Сливен Пепа Чиликова заяви, че в общината има добре развита мрежа за социални услуги. В Сливен предстои ремонт на сградата на "Социалния патронаж",  изграждане и обновяване на социални заведения за деца и хора с увреждания и бездомни, като и изнасяне на посетителския център на Регионална дирекция "Социално подпомагане" на достъпно за хората с увреждания място. Чиликова допълни, още, че от началото на епидемичната обстановка на всички социални заведения в общината са осигурени предпазни средства – маски, ръкавици и дезинфектанти.

 

Участниците в дискусията изразиха увереност, че ще продължи надграждането на добрите практики и политики в сферата на социалните дейности, както за потребителите на различни услуги, така и за служители.

 

Още от "България"

Последни новини

Най-четени