МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г.

Общините, в чиито заявления за проектни финансирания са установени непълноти и/или грешки в документацията след направения от експертите на министерството преглед, ще бъдат уведомявани чрез писма за констатациите, за да коригират пропуските си

МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г.
МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г. Източник: Пресцентър на МРРБ

От днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва подписването на споразумения с общини за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост. Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. беше приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 проекта с прогнозен размер и обхват за периода 2024 – 2026 г., реализацията на която е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

В изпълнение на нормативните разпоредби МРРБ създаде необходимата организация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри проект на заявление, което общините следва да подават, като прилагат към него и необходимите документи, доказващи документалната обезпеченост на проекта. Днес в МРРБ бяха подписани първите споразумения с общини. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков поздрави кметовете и им пожела наслука. "Надявам се след няколко години да може да се похвалите с едни добри инвестиции, реализирани вече, които да променят към по-добро благосъстоянието и условията на живот на гражданите в общините", каза министър Цеков.

 

Той увери присъстващите представители на местната власт, че лично той и екипът на министерството са на разположение по всякакви въпроси. "Това е пилотна програма, надявам се да бъде усъвършенствана и тя да остане основен инструмент за финансиране на общинското развитие и стимулиране на регионалното развитие, допълнена със средствата по програмите на ЕС", подчерта още регионалният министър.

 

Към момента в МРРБ са постъпили 822 заявления, като процесът по подаване продължава. Голяма част от тях вече са разгледани от експертите в министерството. Първоначално споразумения ще бъдат подписвани с общините с пълна документална готовност, за които след извършена проверка е констатирано, че заявленията и придружаващите документи напълно отговарят на изискванията, заложени в нормативната уредба.

 

Общините, в чиито заявления за проектни финансирания са установени непълноти и/или грешки в документацията след направения от експертите на министерството преглед, ще бъдат уведомявани чрез писма за констатациите, за да коригират пропуските си.

 

Едни от най-честите неточности в заявленията, прегледани от екипа на МРРБ до средата на м. февруари, са свързани с неправилно вписване на сумите за финансиране на проектите (с или без ДДС). Посочват се и стойности, различни от тези по Приложение № 3 към закона. Сред другите пропуски е липса на информация и документи /виза за проектиране, съгласуван проект и др./, които трябва да бъдат приложени съгласно изискванията на закона и постановленията за неговото изпълнение.

 

В някои случаи се наблюдава и прилагане на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтекъл срок. Екипът на МРРБ продължава да извършва текущ преглед на всички заявления. При необходимост ще се изготвят и писмени указания до общините за отстраняване на констатирани пропуски.

 

Своевременно и регулярно ще се пристъпва към подписване на споразумение с всички общини с пълна документална готовност. В края на всеки месец ще бъде публикуван списък с проектите, за които са подписани споразумения. В разпоредбите на ЗДБРБ е разписана правна възможност за извършване на промени в списъка на одобрените проекти.

Още от "България"

Премиерата на филма "Професор Димитър Добрев – патриархът на счетоводството в България" ще се излъчи на 17 април по БНТ

Документалният филм, реализиран от БНТ и финансиран от ИДЕС и УНСС, има за цел да вдъхнови младите поколения към преследването на кариера в престижната професия

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени