Преброяване 2021: До 17 септември, включително, можете да преброите себе си и семейството си като попълните онлайн електронна преброителна карта

Лице, което откаже да предостави преброителни данни, се наказва с глоба в размер на 160 лв.

Преброяване 2021
Преброяване 2021 Източник: НСИ

В 0.00 ч. на 7 септември 2021 г. стартира 18-ото Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Най-голямото статистическо изследване, което се прави от Националния статистически институт (НСИ) веднъж на 10 години, ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври на два етапа. До 24.00 часа на 17 септември всеки, който живее на територията на страната, може да преброи себе си и семейството си като попълни онлайн електронна преброителна карта. От 8.00 часа на 18 септември до 20.00 часа на 3 октомври, вкл. събота и неделя, преброители ще посещават домовете и ще преброят само тези, които не са го направили сами през интернет.

 

Как можем да се преброим електронно?

Платформата, на която всеки може да се преброи онлайн, е на този линк. От НСИ препоръчват този начин, защото е бърз, лесен, удобен, а в условията на пандемия - и безопасен. След това срещата с преброител ще бъде само при предаването на уникалния 15-цифрен код, който генерира системата при успешно преброяване. За да сме сигурни, че някой няма да се преброи от наше име, е необходимо да се регистрираме с валидна електронна поща, ЕГН и номер на български документ за самоличност. Данните от регистрацията се използват само за идентифициране на лицето и не се съхраняват от НСИ. Следва потвърждение на регистрацията - получаваме имейл с линк, на който трябва да кликнем до 2 часа. След потвърждението ще се отвори екран за попълване на електронната преброителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регистрацията ни.

 

Преброителната карта съдържа въпроси за жилището, домакинството и хората, с които живеем в едно домакинство. Попълването на преброителната карта отнема средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но трябва да сме завършили и потвърдили всяка страница с бутона "Напред". Ако оставим незавършена страница повече от 30 минути, без да въвеждаме, връзката прекъсва и трябва да влезем отново с имейл и парола. Може да се връщаме в предишни страници на преброителната карта и да редактираме информацията, но само до окончателното й приключване. След това до 17 септември ще може само да виждаме данните си, но не и да ги редактираме. След успешното преброяване ще получим имейл на електронната си поща с уникален 15-цифрен код, който трябва да запазим и да предадем на преброителя, когато позвъни на вратата ни.

 

Важно е да знаем:

  • Трябва да попълним адреса, на който живеем в действителност, а не, където сме регистрирани.
  • Достъпът до електронната преброителна карта ще бъде ограничен само за България, тъй като българите, живеещи постоянно в чужбина, ще бъдат преброени в страната, в която живеят.

Подробна инструкция за регистрацията в портала на електронното преброяване можете да намерите на следния линк.

 

Какви данни се попълват в електронната преброителна карта?

Електронната преброителна карта съдържа въпроси в четири основни раздела - адрес, жилище, домакинство и население. Петият раздел - временно присъстващи лица, се попълва единствено, ако по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там - например гости за няколко дни. С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него. Повечето въпроси са затворени - отбелязва се само верният отговор. Събират се данни какво е жилището - държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни и т. н. Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

 

В следващия раздел се попълва информация за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице, което живее само или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство -  например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи. Трябва да попълните данни и за всяко едно лице в жилището. Добре е да започнете с главата на домакинството или друго пълнолетно лице. Попълват се имената на хората и техните ЕГН, трябва да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството. Например: ако в едно жилище живеят семейство с две деца и баба и ако глава на домакинството е мъжът, отношението на жена му към него е съпруга, на децата - син/дъщеря, на бабата - родител (ако му е майка) или друго неродствено лице (ако му е тъща).

 

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език и религия. При отговорите на тези въпроси човек се самоопределя. Има и възможност да посочи "не мога да определя" или "не желая да отговоря". В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място. Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда. Как да попълните сами електронната карта можете да видите на този линк.

 

За въпроси, свързани с електронната преброителна карта или при технически казуси, можете да се обаждате в колцентъра на НСИ на кратък номер *2021 или на тел. 02/907 84 30 всеки ден от 9.00 до 21.00 часа. Съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., лице, което откаже да предостави преброителни данни, се наказва с глоба в размер на 160 лв.

Още от "България"

Прокуратурата: Законопроектът за съдебната власт съдържа сериозни недостатъци и се нуждае от редакция и допълнително обс

В становището е направен обстоен преглед на предложенията за промени като са изложени аргументи за това, че някои от тях не съответстват на Конституцията и са в противоречие с принципите на правовата държава

Прочетете повече прочетете повече

Еврокомисар Йохансон: България и Румъния са напълно готови за сухопътен Шенген

От началото на годината опити за нелегално преминаване на границата ни са направили малко над 7 000 лица. За сравнение миналата година лицата са били 27 000, заяви Калин Стоянов

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени