Прецизират се разпоредбите за определяне броя на достъпните паркоместа към паркингите на новите многофамилни жилищни сгради

Промени в наредбата за достъпна среда са публикувани за обсъждане

Паркинг пред жилищен блок в София
Паркинг пред жилищен блок в София Източник: Zonanews

Достъпни места за паркиране към новите жилищни сгради или към сгради със смесено предназначение с жилища в тях ще се осигуряват, когато в тях има жилища със завишени изисквания за достъпност, съгласно приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

 

В този случай броят на достъпните места за паркиране ще се определя в рамките на капацитета на паркинга и ще е равен на броя на предвидените жилища, отговарящи на изискванията, заложени в горепосоченото приложение. Това предвиждат предложените за обществено обсъждане промени в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.  С тях се цели отстраняване на проблеми при прилагането на чл. 22, свързан с изискванията към достъпните места за паркиране.

 

Запазва се изискването допълнително към капацитета на паркингите да се определят достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания към сгради за обществено обслужване и към капацитета на паркингите, определени за самостоятелните обекти за обществено обслужване в нови сгради със смесено предназначение.

 

За яснота и недопускане на тълкувания с нова алинея се уточнява, че необходимият брой места за паркиране (капацитетът на паркинга) се определя по реда на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

 

Припомняме, че според действащите изисквания на чл. 22, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркингите към сгради/самостоятелни обекти за обществено обслужване и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се определя допълнително към капацитета на паркинга.  

 

При паркинги с до 10 места се определя най-малко едно допълнително място за автомобили на хора с увреждания, за тези с капацитет до 30 – изискуемият допълнителен минимум е две паркоместа, а при капацитет 50 – той е поне 3. За паркинги с над 50 места се предвиждат допълнително поне 4% от общия брой. За паркинги към лечебни, социални, рехабилитационни, спротни и прозводствени дейности, приемни сгради на транспорта се изискват допълнително минимум 10% от капацитета на паркинга, но  не по-малко от едно достъпно място за паркиране.

 

Публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба уточнява неясноти по отношение на достъпните санитарно-хигиенни помещения в самостоятелните обекти за обществено обслужване. Прецизирано е за яснота в нова алинея, че в самостоятелните обекти за обществено обслужване се предвижда най-малко едно достъпно санитарно-хигиенно помещение само когато в тях се устройват работни места за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, на тялото и/или на долните крайници и/или за хора с увредено зрение.

 

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. е публикуван на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ.

Още от "България"

Министър Гвоздейков обсъди с представители на бранша предложенията за промени в обучението и изпитите на кандидатите за

Той бе категоричен, че предлаганите промени не целят да затрудняват работата на преподавателите по авто-мото подготовка, а да я облекчат

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени