Петър Волгин и Атанас Семов изправят на нокти ДС в края на 80-те

В списъка с потенциални членове на антипартийната организация, подготвяна от Атанас Семов, фигурира и неговата съученичка от НГДЕК с прякор "Дукса". Това е днешният лидер на БСП Корнелия Нинова

Петър Волгин и Атанас Семов днес
Петър Волгин и Атанас Семов днес Източник: Zonanews

На 2 март 1989 г. ВКР-ДС в НШЗО "Хр. Ботев" в гр. Плевен прихваща подозрително писмо, чийто автор е школник Атанас Семов. Да, правилно се насочвате, това е днешният доцент по европейско право в Софийския университет, бивш депутат и кандидат-президент от партия РЗС, бивш член на Правния съвет на Румен Радев и настоящ конституционен съдия. Писмото е прихванато чрез М "Вихрен" (мероприятие за контрол на личната кореспонденция) и е адресирано до Петър Волгин – бивш съученик и приятел на школник Семов от Националната гимназия за древни езици и култури. Да, правилно отгатвате, този Волгин е същият, за когото се сещате - краен левичар и русофилистик. Тогава и двамата нямат нищо общо с днешните си превъплъщения, но такава е човешката природа - изменчива, нетрана и в корена си порочна.

 

От съдържанието на писмото военното контраразузнаване прави извода, че подателят излага програма за изграждане на конспиративна организация "Младежки парламент", която да води борба за демокрация и промяна на обществено-политическия живот в НРБ. Авторът школник Атанас Семов споделя на Петър Волгин, че "всяка революционна промяна опира до въпроса за властта и решаващо е на чия страна ще бъде армията". В тази връзка пише, че вече е успял да създаде група в НШЗО "Хр. Ботев" от няколко съмишленици. Обсъждали въпросите около бъдещата организация и като една "ударна група" да опитат създаването на вестник и в крайна сметка да намерят правилния път и "тласнат необратимо каручката по него за изменение на обществено-политическия и държавен живот в страната". Когато прочитат тези абсолютно скандални и нарочени за крайно опасни идеи, те незабавно се задействат.

 

Атанас Семов
Атанас Семов Източник: Zonanews

Седмица по-късно, на 9 март с.г. по предложение на подп. П. Найденов от ВКР-ДС-Плевен е открито дело за оперативна провека (ДОП), с окраска "Изграждащи се или съществуващи противодържавни групи и организации" (чл.109 от НК) и псевдоним "Реформатор", на школник Атанас Марков Семов. Репресивната машина се задвижва незабавно. Изготвен е план относно мероприятията, които ще се проведат по ДОП "Реформатор". Те вкл. агентурно-оперативни мерки, сред които подбор, изучаване и придобиване на агент, ползващ се с доверие пред обекта с цел изясняване под чие влияние е възникнала идеята на Атанас Семов за създаване на тази организация и свързан ли е с това неговият баща, Марко Семов. Тук е мястото да дам малко повече информация кой е Марко Семов, бащата на заговорника срещу комунистическата власт Атанас Семов. Марко Атанасов Семов е един от любимците на диктатора Тодор Живков.

 

Роден е на 11 юли 1939 г. в с.Видима, Ловешки окръг. Завършил е ВИИ "К. Маркс", специалност "Вътрешна търговия" през 1962 г. Започва работа като секретар на председателя на Централния кооперативен съюз, работи няколко месеца и същата 1962 г. е назначен за секретар на министъра на вътрешната търговия Пеко Таков. От 1963 г. е литературен сътрудник, а по-късно и редактор в отдел "Пропаганда" на в. "Работническо дело". От 9 януари 1972 г. е назначен за главен редактор на Главна идеологическа редакция в Комитета за телевизия и радио. Като идеологически работник се утвърждава като убеден привърженик и пропагандатор на марксистко-ленинската идеология, с високи лични качества и способности. Дълги години работи като вътрешно-политически коментатор при Комитета за телевизия и радио, с ранг зам.-председател.

 

Както пише в справка № 56/19.03.1979 г. на Шесто управление на ДС относно проучване на Марко Семов:
"Независимо от добрите постижения има наложени служебни наказания -"строго мъмрене" за допускане в програма на лица с неприличен външен вид и "мъмрене" от председателя на телевизията за неизпълнение на възложена задача по работа върху протокол за сътрудничество между Комитета за радио и телевизия на НРБ и Комитета за радио и телевизия на СССР". За ВКР-ДС и Шесто управление интересна е й майката на Атанас Семов. Оказва се, че актрисата и главен асистент по "Сценично движение" във ВИТИЗ Анастасия Савинова Иванова-Семова произхожда от богато буржоазно семейство, а нейната майка (бабата на школник Атанас Семов) е еврейка и има съмнително поведение:
"Посещавала е роднини в Израел, след което е разпространявала в квартала възхищението си от условията на живот в тази страна. Има двама братя: Емил, изселил се отдавна във Франция, враждебно настроен към НР България, уличен в услуга на френското разузнаване и Самуел – живещ в Израел. Със същите взаимно са си гостували".

 

В делото за оперативна проверка са приложени стари справки за Марко Семов, от които се вижда, че негов вуйчо е лежалият в лагер свещеник Максим Кукенски. Другият вуйчо на Марко Семов, Георги Кукенски след 09.09.1944 г. е задържан затова, че на сватба се е опитвал да стъпче партийното знаме. Тези данни създават крайно конспиративна нагласа в служителите на ВКР-ДС, които се занимават с казуса. Решават, че структурата, която школник Атанас Семов изгражда в НШЗО "Хр. Ботев" е най-сериозната антипартийна организация в армията от много години. Освен агентурно-оперативните мероприятия, в плана по ДОП "Реформатор" са заложени и оперативно-технически такива:

  1. Организиране мероприятие "Вихрен" (контрол върху личната и служебна кореспонденция) на обекта с цел прихващане на нови данни за дейността му.
  2. Изучаване обстановката и провеждане на мероприятие "Родопи" (микрофонно подслушване) за контролиране разговорите на обекта със старшина школник Стоян Костов Вандов и школник Алексей Цветанов Бъчев, с цел установяване създадена ли е противодържавна група, нейния състав и програма.
  3. Провеждане на мероприятие "Г" (секретно претърсване) с цел откриване на компрометиращи материали за обекта (Атанас Семов).
ДОП Реформатор```
ДОП Реформатор````
ДОП "Реформатор"


Предприети са и допълнителни мероприятия. Едно от тях е съгласуване със СГУ-МВР на мерки за конролиране поведението, проявите и връзките на лицето Петър Петров Георгиев –Волгин, а на служители от отдел 02, у-ние 06-ДС, е възложено да съберат установъчни данни за него. Оказва се, че Петър Волгин не е неизвестен за органите. Още през 1987 г. от 06 отдел на Софийско градско управление на МВР срещу него е заведена проверка с рег. № 210602027/87 и псевдоним "Ревизионист". Проверката е заведена на основата на получени данни за протичането на комсомолската конференция на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ", където лицето Петър Петров Георгиев–Волгин се изказвало срещу забраната на религиозните свободи, забраната на демонстрациите, за отделянето от курса на партията, срещу формата на провеждане на ученическите бригади. Становището на Волгин било, че ДКМС трябва да престане да играе ролята на доставчик на евтина работна ръка за неуспелите да изпълнят плана си АПК-та.

 

В изказването си Волгин срещнал пълната подкрепа на своите  съученици Атанас Семов, Георги Неделчев и др. Проведените агентурно-оперативни мероприятия показват, че във  фоайето на НГДЕК е поставено "Табло на гласността", на което Семов, Волгин и Георги Неделчев лепят изрезки предимно от съветски вестници. "Прави впечатление, че изрезките са преди всичко от съветски вестници и третират въпроси, свързани със съветските евреи, Сталин, дисиденти и т.н. Агентът сподели, че всичко това става с мълчаливото съгласие на директорката на гимназията – Тончева, въпреки несъгласието на някои учители със създаданата обстановка", докладва в Държавна сигурност агент "Мионимос", който работи в Националната гимназия за древни езици и култури. На 25 ноември 1987 г. в Шесто управление на ДС постъпва информация, че за секретар на Ученическия комитет на ДКМС в Националната гимназия за древни езици и култура в София е избран Атанас Семов. За тази позиция Семов е предложен от Иво Сиромахов. Изказалият се на конференцията Петър Волгин предлага истински крамолни за онова време неща:

 

1. Комсомолът да излезе с открита позиция, че не приема заповедта на Министерския съвет и постановлението за средното аритметично оценяване;
2. С цел издигането на историческата култура на младите хора, в комсомолските издания да се публикуват материали за времето 1948 – 1956 г. (култа към личността);
3. Да се постави на широко обсъждане законът за задължителната военна служба;
4. По отношение на религията – да се уважават религиозните чувства на младите хора, да се отмени забраната върху Великденската служба;
5. ДКМС да се разграничи от партията и правителството;
6. Понеже ДКМС не може да обхване всички интереси на младите хора, да се създадат съюзи със своя автономия в неговите рамки;
7. Рязко да се разграничат административните власти и ППО в училищата. На учителските съвети да присъстват членове на УК и ДК;
8. Комсомолците да имат право на демонстрации.

 

Няколко месеца по-късно, на 29 март 1988 г. Петър Волгин е бил задържан при изписването на стената на Военното издателство апела "Гюргево – не!". От проведения разаговор с него разследващите от Софийско градско у-ние-ДС разбират, че след прочитането на статията на Руденко Йорданов "Всяко вдишване е едно проклятие" поместена във в-к "Литературен фронт" и призива на СБХ във в-к "Култура", му станало известно действителното положение, свързано с обгазяването на гр. Русе. По-късно го впечатлило и съобщението във в-к "Софийски новости" за създаването на Обществения комитет за екологична защита на Русе. При разпита Волгин настоява, че е постъпил като честен гражданин. В един момент си посипва главата с пепел и заявява, че "ако е знаел за действените мерки, които партията и правителството предприемат за подобряване на екологичната обстановка в Русе, не би предприел такава погрешна стъпка". С Петър Волгин и близките му връзки са проведени профилактични беседи от представители на Общинските комитети на БКП и ДКМС, както и от МВР.

 

ДОП Реформатор
ДОП "Реформатор"
ДОП Реформатор`
ДОП "Реформатор"
ДОП Реформатор``
ДОП "Реформатор"


По същото време Атанас Семов и Георги Неделчев открито приканвал за включването на НГДЕК като колективен член на Обществения комитет за екологична защита на Русе. Всички тези силно "компрометиращи" според някогашните тоталитарни порядки неща изплуват в десетките справки, с които ВКР-ДС в Плевен събира в делото за оперативна проверка "Реформатор". На 22 март 1989 г.на основание на утвърдено предложение от зам.началник УВКР за Сухопътни войски и началник отдел 10-03-ДС, е проведено мероприятие "Г"  (т.н. "секретно претърсване") по местослужене на обекта на ДОП "Реформатор" ш-к Атанас Марков Семов. Подп. Найденов и кап. Дойнов откриват в личния му багаж негови ръкописи и печатни материали, потвърждаващи и разширяващи първоначалните данни за антипартийната и антидържавна дейност на обекта, а именно:


1.План-програма и списък на хора за организация;
2.Следконгресни размисли "Тежко и горко на народа с такива послушни младежи" от Атанас Семов, София, председател на Свободната и демократична младежка организация за култура и общенствена дейност "Прогресивна младеж" – НРБ;
3.Червен бележник – на една от страниците със следния текст: "Но трябва да парираме намесата на армията или да разполагаме със собствена военна сила, която да противопоставим на армията";
4.Стихотворението за "Тодор Живков - страшен тиранин за народа, що още го трае".


Интересен факт е, че в списъка с потенциални членове на антипартийната организация, подготвяна от Атанас Семов, фигурира и неговата съученичка от НГДЕК с прякор "Дукса". Това е днешния лидер на БСП Корнелия Нинова. Тя, разбира се, тогава не е имала представа, че фигурира в този крамолен списък. Щеше да разбере, ако от ВКР-ДС бяха разчели кой стои зад този прякор в книжата на Семов.

 

Под прякора Дукса се крие днешната председателка на БСП Корнелия Нинова
Под прякора "Дукса" се крие днешната председателка на БСП Корнелия Нинова

 

Още същия ден, 22 март, работата по ДОП "Реформатор" е приключена. На следващия, 23 март 1989 г., когато Атанас Семов има рожден ден, той е арестуван и обвинен от ВКР и Военна прокуратура заедно със служещия по това време в поделение 24300-Сливница Петър Волгин и Момчил Методиев от под. 42610-с. Козарско по чл. 107, 108 и 273 от НК за "подривна дейност в армията и престъпления срещу социализма". Прокурорът иска 12 г. затвор за Семов, и по 7 г. за Волгин, Момчил Методиев (днес историк и изследовател на ДС, съпруг на Весела Чернева), като и за Георги Неделчев. Когато Марко Семов идва да види сина си арестуван, ВКР подготвя мероприятие "Родопи" (микрофонно подслушване) в стаята на срещата. Интересен факт е, че това е стаята  на днешния телевизионен продуцент Евтим Милошев, той по онова време е помощник на командира на батальона, в който служи Атанас Семов.

 

С решение на началника на Политическото управление на Командването на Сухопътни войски (ПУ-КСВ) ген.лейт. Илиев, обектът на ДОП "Реформатор" е разобличен пред личния състав на НШЗО и изключен от Комсомола. Със заповед на Началника на НШЗО "Хр. Ботев" школник Семов е изведен от школата и откомандирован в строително поделение –под. 46030 в гр.Пловдив. Там в продължение на шест месеца поведението му е контролирано чрез довереното лице (ДЛ) на ВКР-ДС Вичев. По време на наблюдението му не са получени данни, уличаващи го в противодържавна дейност. Волгин също е изпратен за наказание в строително поделение. Бащата на Атанас Семов, Марко Семов е уволнен през май 1989 г. за трети път от Българска телевизия. Преди това обаче той се среща с ген.-полк. Григор Шопов, който му казал: "Вашата кариера е приключена, ще платите скъпа цена, но момчетата ще оцелеят”. Семов и Волгин наистина оцеляват и посрещат свалянето на Тодор Живков няколко месеца по-късно сред турци и цигани в трудовашките поделения.  

 

Още от "Документи и архиви"

Докладът на Рашков до ВСС срещу Гешев: Амалгама от медийни публикации, фейк новини, тенденциозно подбрани факти, малко ч

В доклада се казва, че Бюрото за защита на свидетели е използвано за претърсвания в сградата на "Дондуков" 2, което е злоупотреба със задълженията на служителите на бюрото

Прочетете повече прочетете повече

Димитър Благоев, или за теорията и практиката на националното предателство с кратка проява на разсъдък

Идеалът за Санстефанска България трябваше да увеличи суеверието в масата на българския народ за "освободителната мисия" на Русия в света, в миг на просветление, пише Благоев

Прочетете повече прочетете повече

Патриотите вкараха в листите пореден ДС кадър, ползван от КГБ и писал сведения срещу Желю Желев

Христо Смоленов е поредният, след Боян Чуков, кандидат на "Българските патриоти", който има крайно скандален шлейф от зависимости от бившите репресивни служби

Прочетете повече прочетете повече

Държавният архив в Разград представя втората си дигитална изложба "Да надникнем в миналото"

Във втората част на виртуалната изложба на Държавния архив в Разград ще бъдат показани част от снимковия материал, постъпил в институцията в периода 1974 - 1983 година

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени