През 1987 г. Политбюро освобождава 4000 затворници и бумът на престъпността в България започва! Демокрацията не ни е "отнела" спокойствието и сигурността - точно обратното е!

През 1986/1987 г., за една година военнослужещи в БНА са извършили 19 убийства и 22 самоубийства

Вътрешният министър Димитър Стоянов (седнал) на 70-годишнината на Григор Шопов
Вътрешният министър Димитър Стоянов (седнал) на 70-годишнината на Григор Шопов Източник: Zonanews

Антон Тодоров

Пропагандните усилия на посткомунистическите носталгици са упорито и безсрамно нещо. Повече от десетилетие наблюдавам как като подводно течение те овладяват и направляват с лъжи и манипулация част от общественото мнение. Бих подминал тази неприемлива практика, ако тези ловци на души не бяха посегнали и на съвсем младите, нямащи никакъв спомен за времето преди 10 ноември 1989 г., тинейджъри и младежи. Основен постулат в тази нова утопия е мантрата за онази " belle epoque" (прекрасна епоха), когато в Народна република България според тази утопия са се леели реки от мед и масло, а престъпността е била практически на изчезване. "Живеехме спокойно, не си заключвахме жилищата, нямаше масова битова престъпност" – това можете да чуете днес и от 70, и от 20-годишни. Истината е, че първите лъжат, а вторите се доверяват на лъжите на първите. И така се роди и разви една от най-големите мистификации на посткомунизма – че т.н. "демокрация" била довела до нива на престъпност, напълно непознати преди 33-40 години например. Лъжа. Както нееднократно сте се убедили, документалната истина в 99 процента от случаите е в пълно противоречие с опорните точки на трубадурите на някогашната провалена утопия. И при този казус е така.

 

Милицията в комунистическа България
Милицията в комунистическа България Източник: Facebook

Вижте какви са обобщените данни за октомври 1987 г. Четем "Справка за състоянието на престъпността в страната през м.октомври 1987 г.", с рег. № I 4426 от 4.11.1987 г. Справката е изготвена от ЦИОУ-МВР (Централно информационно-организационно управление) и е изпратена на първия зам.-завеждащ отдел "Социална и национална сигурност" на ЦК на БКП ген.-лейт.Тодор Радулов.

 

"Другарю Радулов,

Изпращаме Ви информацията за задържаните в поделенията на МВР лица и състоянието на престъпността в страната през октомври т.г.

Приложение: съгласно текста

 

                                                              Първи зам.-началник на ЦИОУ-МВР

                                                              Подполковник: /п/

                                                                                             /Т. Тодоров/

 

Състояние на престъпността:

Регистрирана престъпна дейност – 9810

Общ брой криминални престъпления – 8267, от тях:

-убийства – 44;

-транспортни убийства – 30;

-изнасилвания – 77;

-кражби /общо/ - 4917;

-грабежи – 115;

-транспортни телесни повреди – 262;

-престъпления от непълнолетни лица – 228;

-престъпления от рецидивисти – 529".

 

 

Отделно от това, през 1986/1987 г., за една година военнослужещи в БНА са извършили 19 убийства и 22 самоубийства.

 

Брой на убийствата и самоубийствата в БНА само за една година -  1986-87
Брой на убийствата и самоубийствата в БНА само за една година - 1986-87 Източник: Zonanews

Само в Габрово за един месец през пролетта на 1987 г. има три самоубийства на тинейджъри – основно заради забрана да слушат любимата си музика и репресии от властите и родителите. Едно от тези деца, Пенка Шегунова, 16-годишна, ученичка в Габрово записва в дневника си: "За живот без ченгета и комунисти". Три дни след нейното самоубийство на 14 ноември 1987 г., се самообесва и приятелят й Борислав Тонев, военнослужещ в НШЗО "Христо Ботев" в Плевен. На 15 ноември 1987 г. се самоубива и Илиян Пантев, също от Габрово, но ученик в техникум по машиностроене в Павликени.

 

Вижте огромното количество престъпления, извършени от рецидивисти, статистиката за които присъства в строго секретните доклади на ДС и НМ. Не се ли питате коя е причината? Нека обясня – само през 1987 г. от затворите са пуснати накуп над 4000 души, основно криминален контингент, сред тях много рецидивисти. Не го казвам аз, а тогавашният вътрешен министър Димитър Стоянов, който в "Доклад за някой неотложни задачи на оперативно-издирвателните и следствените органи при МВР, произтичащи от решението на Националната партийна конференция" с рег. № I-712, 06.03.1988 г., изнесен на съвещание,  състояло се на 22.02.1988 година казва: "Нашето ръководство три пъти предлага в Политбюро и ние сме инициаторите миналата година да бъдат освободени 4000 затворници. Те не ни трябват там!".

 

Вътрешният министър съобщава, че през 1987 г. по инициатива на МВР са освободени от затворите 4000 престъпници
Вътрешният министър съобщава, че през 1987 г. по инициатива на МВР са освободени от затворите 4000 престъпници Източник: Zonanews
Вътрешният министър съобщава, че през 1987 г. по инициатива на МВР са освободени от затворите 4000 престъпници
Вътрешният министър съобщава, че през 1987 г. по инициатива на МВР са освободени от затворите 4000 престъпници Източник: Zonanews

Хайде сега да видим за какво им трябват на комунистическите гаулайтери затворниците и рецидивистите навън. В доклад за задачите на Народната милиция в Плевенски окръг, с рег. № 22606/17.12.1987 г. четем следната много любопитна информация:
"През 1983 г. са извършени 58 тежки криминални престъпления, през 1985 г. – 71, а само за 11-те месеца на тази година те са 60. През посочения период значително се увеличиха престъпленията, извършени от рецидивисти... От 1981 година досега рецидивната престъпност се е увеличила 3 пъти – от 86 броя на 227 за 11 месеца на 1986 г. Най-голямо е това увеличение в ГУ МВР-Плевен". Паралелно с това рязко намалява общата разкриваемост, "което се дължи на незадоволителна работа по разкриването на криминални престъпления с неизвестен извършител - за окръга за 11-те месеца на 1986 г. е 77,7 %. Под този показател са: РУ-Гулянци – 71 %, РУ-Червен бряг – 70 %, РУ-Долни Дъбник – 63,2 % и РУ-Никопол – 47,1 %".

 

А сега да видим каква е ситуацията в ОУ на МВР-Смолян.  Четем "Доклад за задачите на Народната милиция в Смолянски окръг", с рег. № 5596/15.12.1986 г.:
"Намалението на общата разкриваемост се дължи на незадоволителна работа по разкриването на криминалните престъпления с неизвестен извършител и особено при имуществените в личния сектор. С крайно занижени резултати в разкриването на престъпленията са РУ-Смолян, Мадан и Чепеларе…Така например, през 1985 г. е извършен оглед само на 42,9 на сто от регистрираните престъпления с неизвестен извършител, а през тази година – на 36 на сто от тях… В системата на Народната милиция в окръга сега 46,2 % от офицерите са с висше и 53,8 на сто – със средно образование...за сержантския състав процентът на завършилите средно образование достигна за общата милиция 70,1 %, а за ведомствената милиция – 61 %". Видяхте ли тези числа? Три години преди да падне комунистическия режим, в смолянската милиция по-малко от половината офицери са с висше образование, а при сержантите една трета са с основно?! Ситуацията е леко подобрена спрямо 70-те години, когато едва 20 % от офицерите имат висше образование, а сред милиционерите 89 % са с основно, а едва 11 % - със средно. 

 

През 70-те години в комунистическата милиция едва 20 процента от офицерите са с висше образование
През 70-те години в комунистическата милиция едва 20 процента от офицерите са с висше образование Източник: Zonanews

От същия доклад разбираме, че от общо 30 офицери (в ОУ на МВР-Смолян) само 4-ма са с юридическа подготовка, в КАТ – няма юристи, а в криминалните служби са 4. Картината с юридическите кадри в национален мащаб по това време е трагична – 5-6 % са служителите в комунистическото МВР с юридическо образование към края на 1987 г., от тях едва около 60 са в системата на Народната милиция. Юридическото насищане на същинските правни служби в МВР по онова време могат да бъдат показани в следния вид – в отдел "Правен" работят 6 юристи, в Дирекция на народната милиция – 2, в служба "Тил" – 3, ЦУПО – 1, в Затвори – 1, УБО – 4, СГУ – 1. Както се казва – без коментар. Чудно ли е тогава, че всички тенденции в престъпността и разкриваемостта, във всички Окръжни управления на МВР в средата на 80-те години на миналия век са  в посока на рязко влошаване. Документалната истина води до този извод. Ако искате приказки – воала, братя Грим са насреща.

 

И така, да видим ситуацията във Великотърновски окръг. Четем "Доклад за задачите на Народната милиция на ОУ на МВР-В. Търново", с рег. № С-12944/28.12.1986 г.:

"Очерталата се още в началото на на 1986 г. тенденция на нарастване на криминалната престъпност, ние не успяхме да преодолеем и приключваме т.г. със 1666 престъпления при 1270 за 1985 г. Или имаме нарастване с 31 %. Особено високо е нарастването на престъпността в РУ – Г. Оряховица със 142 бр., В. Търново – със 129, Елена – 44 бр. В структурата на тези престъпления доминират кражбите на лично и обществено имущество, противозаконно отнемане на МПС, вещи и части от тях. Увеличение бележи престъпността сред непълнолетните. Обезпокоително е обаче не само това. Сериозна тревога буди влошаването на резултатите в разкриваемоста. Докато през годините на VII петилетка са разкривани средногодшно 89 % от престъпленията, то за периода 1981-1985 г. този процент спадна на 84 и се снижи на 79 % за тази година, като най-тревожно е положението в РУ – Г. Оряховица – 73 %, В. Търново – 75 %, Елена – 80,3 %. Отстъпление има във всички РУ. Ниският процент на общата разкриваемост  се обуславя от сериозното занижаване на разкриваемостта на престъпленията с неизвестен автор, която от 81 % за 1985 г. спадна на 68 % за тази година". Ситуацията във Враца – според аналогичен доклад на ОУ на МВР-Враца "през годините на седмата петилетка в окръга са регистрирани 5 327 криминални престъпления, а през годините на осмата петилетка техният брой се е увеличил на 5 705".

 

Според обобщена справка, в средата на 1989 г. само за една седмица са извършени 5 (пет) убийства. Ето документите с тази ужасяваща статистика.

Седмичен бюлетин за извършените и разкритите тежки криминални престъпления в комунистическа България- 22.07-30.07.87 г.
Седмичен бюлетин за извършените и разкритите тежки криминални престъпления в комунистическа България- 22.07-30.07.87 г. Източник: Zonanews
Пет убийства в комунистическа България само за една седмица - 22.07-30.07.87 г.
Пет убийства в комунистическа България само за една седмица - 22.07-30.07.87 г. Източник: Zonanews

В Русе нарастването на престъпността е лавинообразно – пише го в доклада на ОУ на МВР там:
"Анализът на развитието и разпространението на криминалната престъпност на територията на Русенски окръг през периода 1980-1985 г. показва, че тя бележи тенденция на постоянно увеличаване. От 1067 през 1980 г. престъпленията са нараснали на 1435 в края на 1985 г... Обликът на криминалната престъпност в окръга се определя преди всичко от кражбите на обществено и лично имущество. Почти двойно е увеличението на посегателствата срещу вещи и МПС-та. През последните две години лавинообразно нарастват квартирните кражби".

 

Алооо, това ли Ви е сполуката от времето на коминистическа България? Продължавам. В годишния отчетен доклад на ОУ на МВР-Разград пише дословно: "През последните години в престъпноста срещу социалистическата икономика се забелязват някои нови тенденции, изразяващи се в наличие на организирана престъпност". Сливенското Окръжно управление на МВР докладва следното в края на 1986 г.:
"Нарастват тежките престъпления – убийствата. Ако през осмата петилетка средногодишно се извършваха по 10 убийства, то тази година са извършени 15 убийства, от които всички тежки, с неизвестен автор, трудно разкриваеми...от лица до 30-годишна възраст се извършват повече от половината от криминалните престъпления... Друг съществен криминогенен фактор е беззделието. Средногодишно около 20 на сто от извършителите на престъпления не се занимават с обществено полезен труд. Тенденция е техният брой да нараства ежегодно. Това се потвърждава и от обстоятелството, че всяка година от училищата отпадат около 320 юноши и девойки".

 

В края на 1986 г. Софийско градско управление на МВР докладва потресаващи данни:
"Независимо от взетите мерки и проведените мероприятия, криминалните престъпления от 38521 за 7-та петилетка се увеличиха на 45325 за 8-та или със 17,7 %, а през 1986 г. с над 500 престъпления в повече в сравнение с 1985 г. При тази усложнена обстановка безпокои намалението на разкриваемостта на криминалните престъпления:

          7-та петилетка                - 81 %

          8-та петилетка                - 76,2 %

Структуро-определящи престъпления за столицата продължават да са кражбите на обществено и лично имущество, които надвишават ½ от общо регистрираните престъпления".

 

А сега вижте какво става в Перник – годишният доклад в края на 1986 г. сочи, че:
"През двата сравняеми периода посегателствата срещу личността бележат чувствителен ръст. Така например умишлените убийства от 52 през седмата петилетка, нарасаха на 65 (25 на сто) през осмата, грабежите от 55 на 106 (92,7 на сто). Посегателствата срещу обществената и лична собственост също нараснаха. Особено място и дял при тези престъпления заемат взломните кражби. Докато през 1976-1980 г. са извършени 1080 взломни кражби, то през периода 1981-1985 г. техният брой нарасна на 2124".

 

Обзорна оперативна сводка на МВР - 18.05.-24.05.87 г.
Обзорна оперативна сводка на МВР - 18.05.-24.05.87 г. Източник: Zonanews
8 убийства на възрастни хора, отразени в обзорна оперативна сводка на МВР - 18.05.-24.05.87 г.
8 убийства на възрастни хора, отразени в обзорна оперативна сводка на МВР - 18.05.-24.05.87 г. Източник: Zonanews

В "Обзорна оперативна сводка за периода 21 – 27 декември 1987 г." на Централното информационно-организационно управление на МВР, с рег. № I-5030/28.12.1987 г. пише следното:
"В резултат на енергични оперативно-издирвателни и следствени действия бяха разкрити извършителите на осем умишлени убийства, с цел грабеж, предимно но възрастни хора, живеещи в различни райони на станата. Задържани са петнадесет младежи, някои от които непълнолетни, протичащи по няколко следствени дела, които са действали обикновено на групи по двама-трима". Днешната хекатомба на беззащитни старци по селата не се е родила вследствие на демокрацията, а има своите солидни корени в комунистическото безумие.

 

 

 

Още от "Документи и архиви"

На 83 години почина бившият зам.шеф на ПГУ-ДС Тодор Бояджиев, който е работил за КГБ като зам.-резидент и резидент на ко

От документи от личното му кадрово дело и от работното му дело като зам.-резидент и резидент на ПГУ-ДС в Ню Йорк в края на 60-те и през 70-те години на миналия век разбираме, че е работил за КГБ

Прочетете повече прочетете повече

Още през октомври 2001 г. политологът Антон Тодоров описва анатомията на световния терористичен интернационал

Москва, която на практика създаде този световен терористичен интернационал по съветско време, сега интензифицира връзките с него, подчертава той

Прочетете повече прочетете повече

Бивш комунистически цензор в радио София, днес шеф в DW, обяви Кокорчо за новия Иван Костов (ДОКУМЕНТИ)

Днешният шеф на българската редакция на германското радио DW е бил комунистически цензор, завеждащ редакция в Главна идеологическа редакция на радио София и е решавал дали да се спре или не дадено предаване

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени