Минеков абсолютно неподготвен: НДК не може да се приватизира, защото е включен в забранителния списък

Погрешно е общественото схващане, че НДК получава средства за своята издръжка, инвестиции или развитие от държавата, пишат от Съвета на директорите на НДК

НДК
НДК Източник: Zonanews

Невъзможно е НДК да бъде приватизиран, защото дружеството е в забранителния списък за приватизация. Това се посочва в позиция на Съвета на директорите на НДК по повод изнесената днес от Велислав Минеков информация относно състоянието на културния център. Това съобщиха от пресцентъра на НДК.

Ето позицията на НДК:

1. НДК е регистриран като еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие на 9 май 2011 г. Мотивите за това решение са публикувани в Разпореждане N 1 на МС от същата година.
Загубите на НДК за 10 години - от момента на създаването на дружеството до 01 януари 2021 г. възлизат на:
- 9,466 млн. лв./общо за периода/ загуби от оперативна дейност
- 77 млн. лв /общо за периода/ амортизационии загуби
В края на 2014 г. дружеството разполага с резерв от около 9 млн.лв. по справка на тогавашния принципал. В средата на 2017 г. настоящето ръководство в кризен за дружеството момент поема управлението с празна каса. От средата на 2017 г. до този момент всяка година методично е намалявана загубата, увеличавани са приходите, като едновременно с това са оптимизирани разходите за издръжка. За първи път през 2019 г., приходите от основната дейност надвишават тези от допълнителни дейности – отдаване под наем на офисни и търговски площи. Дори и в периода на ковид кризата, която нанесе тежки щети върху финансовото и стопанското състояние на НДК сме успели да сведем загубите до по- ниски нива от годините на активна дейност и благоприятна пазарна среда.

2. В периода на безпрецедентната и непозната за НДК криза, както и за целия културен и конгресен сектор сме предприели редица активни мерки, с които да съхраним дейността и служителите на НДК. Директните финансови щети за дружеството от ковид кризата за 2020 г. са в размер на 6 млн. лв. В изпълнение на Устава на НДК регулярно сме уведомявали за цялостното състояние на НДК принципала на дружеството. Едновременно с това сме обсъждали различни мерки, адекватни на ситуацията. Междувременно сме провели редица срещи с държавни структури като "Фонда на фондовете" и техни инвестиционни посредници, Министерството на културата, Министерството на финансите в търсене на решение на кризисната ситуация. В Министерството на културата и в Агенцията за публичните предприятия сме входирали план за развитие на дружеството за периода 2020 – 2022 г. и Кризисен план към него, в който сме отчели рязката промяна в пазарната среда, вследствие ковид кризата. Темата за състоянието на дружество е повдигана многократно и в медийното и общественото пространство. НДК предвид статута си не можеше да се възползва от различните икономически мерки, предложени от Министерството на културата и други институции, които бяха възможни за различните разпоредители на бюджетни средства.

 

Единствената мениджърска възможност бе кандидатстване за оборотен и инвестиционен кредит в размер на 10 млн. лв.от ББР, с които да стабилизираме и съхраним дейността на дружеството и то да бъде предпазено от фалит. Напомняме, че НДК е търговско дружество, което функционира изцяло на пазарен принцип при неравностойни пазарни условия. Погрешно е общественото схващане, че НДК получава средства за своята издръжка, инвестиции или развитие от държавата.

3. По отношение на офисните площи, които се ползват от ПП "ГЕРБ" в административната сграда ПРОНО на НДК с решение № 986/28.12.2009 на МС, 16 и 17 етаж на административната сграда на НДК се отнемат поради отпаднала нужда от ТПО "НДК". В резултат на това от 2009 г. НДК няма отношение към тези площи.

4. Относно изразените от министъра на културата съмнения за приватизация на НДК бихме искали да заявим категорично следното:

Невъзможно е НДК да бъде приватизиран, защото дружеството е в забранителния списък за приватизация.
Силно сме разтревожени от изказаните съмнения за евентуална приватизация и молим министъра на културата да изнесе всички данни, с които разполага в тази връзка. В допълнение бихме искали да обърнем внимание, че през годините назад части от НДК са продадени на частни фирми, с което е отнета възможността за икономическо оцеляване на дружеството в тежка ситуация като настоящата.

Съветът на директорите на НДК остава отворен за диалог с екипа на Министерство на културата и всички държавни институции за разрешаване на трудната ситуация, в която се намира този знаков конгресен и културен център за София, България и цяла Югоизточна Европа.

Още от "Култура"

Последни новини

Най-четени