Български затвори по модел на Норвегия - ще развиват биоземеделие, ще произвеждат ток

Ще ангажират лишените от свобода с трудова заетост и обучение за подготовка за работа в нововъзникващата зелена икономика

Затвор
Затвор Източник: Zonanews

Концептуалният проект за създаването на два пилотни "зелени затвора" в България вече е на финалната права. Под споразумението за побратимяване между българските места за лишаване от свобода в Белене и в Плевен и норвежкият затвор Она, подписи положиха началниците на трите затвора.

 

Церемонията се състоя в Кралство Норвегия, близо до гр. Ставангер, където се намира и затворът, от който България ще черпи пряко опит. Фокусът на бъдещите действия е поставен както върху инфраструктурни мерки, така и върху обучителни дейности за лишените от свобода и персонала, ориентирани към придобиване на знания и умения в областта на "екологичната" икономика.

 

Норвежката корекционна служба вече е интегрирала тези концепции в своите затвори в областта на селското стопанство, биоземеделието, здравословните продукти, използването на самоподдържащи се енергийни ресурси и създаването на здравословна затворническа среда.

 

Според норвежките партньори, екологизацията на затворите предоставя възможност за създаване на по-ефективни пенитенциарни заведения, в които намаляването на потреблението на енергия и ангажирането на лишените от свобода с трудова заетост, образование и обучение за подготовка за работа в нововъзникващата зелена икономика, намалява разходите на финансови и човешки ресурси.

 

От българска страна споразумението бе подписано от ст. комисар Стефан Стефанов – началник на затвора в Плевен и ст. комисар Павлин Камбуров – началник на затвора в Белене, от норвежка – от Лейф Магне Висте – директор на затвора Она.

 

На церемонията присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието Георги Николов, главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, експерти от ГДИН и от Норвежката корекционна служба.

Още от "Плевен"

Последни новини

Най-четени