Данък сгради и местните такси ще се вдигат на всеки две години

"За" гласуваха 93 народни представители, "против" бяха 37, а "въздържал се" - 16

Народното събрание
Народното събрание Източник: Zonanews

Размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона. Предвижда се ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи.

 

Друго предложение е да се актуализира базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години. Това решиха депутатите, уточни БТА. Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. "За" гласуваха 93 народни представители, "против" бяха 37, а "въздържал се" - 16.

 

Предлага се прецизиране на описанието на конструкция с код М1 в закона. Друго предложение е данъкът върху превозните средства по отношение на корабите да се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на корабите, поддържан от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

Предлага се въвеждане на образци на заявления и документи, издавани от общините, за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци. Предлага се уеднаквяване на размера на оборота на данъчно задължените лица, който размер е едно от условията за прилагане на патентен данък, с размера на прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

 

Предлага се въвеждане на патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения. В преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане относно непризнаване за данъчни цели на счетоводните разходи за изкупуване на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения.

Още от "Политика"

Желязков пред Алиев: Азербайджан е ключов партньор за България за енергийната диверсификация

Отношенията между Азербайджан и България са не само приятелски, те са издигнати до ниво стратегическо партньорство, което отвори нова страница в двустранните връзки, отбеляза президентът Илхам Алиев

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени