Правителството в оставка ще проведе заседание

В дневния ред на заседанието е записано приемането на план за 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Заседание на Министерски съвет
Заседание на Министерски съвет Източник: МС

В дневния ред на заседанието е записано приемането на план за 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.). Предстои одобряване на план за извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите на "микро-" "малки" и "средни" публични предприятия за 2021 г. Министрите в оставка ще решат и за допълнителни разходи / трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност. Очаква се и да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. Ще бъде приета и наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека. 

Още от "Политика"

Последни новини

Най-четени