Противоконституционно е партиите да получават фирмени дарения, реши КС

КС беше сезиран по казуса през 2019 г., а докладчик по делото е Георги Ангелов

Борис Велчев
Борис Велчев Източник: Zonanews

Конституционният съд обяви за противоконституционни всички законови разпоредби, които дават възможност на партиите да получават дарения от фирми, но не защото практиката е в разрез с Конституцията, а заради начина, по който е регламентирана в законодателството. Решението е взето единодушно.

 

Конституционните съдии приемят, че текста, който казва, че собствените приходи на политическите партии са приходи от дарения от юридически лица и еднолични търговци, е противоконституционен. Също така на основния закон противоречат още тестовете, които дават възможност партиите да създават и водят публичен регистър, в който се вписват даренията. Освен това КС отменя израза "може да" от чл. 23 от закона за партиите, който казва, че "политическите партии може да се финансират от собствени приходи и от държавна субсидия. КС беше сезиран по казуса през 2019 г., а докладчик по делото е Георги Ангелов.

 

Възможността за финансиране на партии под формата на дарения от фирми бе записана в Закона за политическите партии и в Изборния кодекс след скандали през лятото на 2019 г. По начина, по който са формулирани текстовете обаче е възможно и фирми с държавно участие да даряват средства на политици за предизборните им кампании, а това е недопустимо. Освен това конституционните съдии са на мнение, че трябва да бъде въведен таван на даренията от фирми.


"Възможността за пряко или косвено финансиране на политически партии от държавата и общините извън определеното в закона бюджетно финансиране, е конституционно недопустимо", подчертават магистратите и припомнят, че законът позволява неограничени по размер частни дарения на политическите партии от юридически лица и еднолични търговци, а това нарушава конституцията и изискването при изразяването на политическата воля на гражданите партиите да бъдат поставени в справедлива конкурентна среда.


"Системата на финансиране трябва да гарантира, че всички партии са в състояние да се съревновават при равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за ефективното функциониране на демократичните институции", подчертава в решението си Конституционният съд.


По въпроса за тавана за финансирането от фирми КС пише в решението си, че: "Допълването на публичното финансиране при равни за всички политически партии условия с частно финансиране, което е избирателно и без пределен размер, поставя политическия плурализъм под заплаха. То подрива равенството в политическите права на гражданите и възможността им свободно да формират и изразяват своята политическа воля".

 

Още от "Политика"

Последни новини

Най-четени