ДС разработвала Иван Костов, искал интимност от студентки

На 15 април 1997 г., няколко дни преди парламентарните избори, във в. Труд се появи неподписан от автор текст. На цяла страница, с амбициозното (и невярно) заглавие "Асистент по политикономия оспорва научни възгледи на Тодор Живков"

Иван Костов
Иван Костов

Антон Тодоров

На 15 април 1997 г., няколко дни преди парламентарните избори, във в. Труд се появи неподписан от автор текст. На цяла страница, с амбициозното (и невярно) заглавие "Асистент по политикономия оспорва научни възгледи на Тодор Живков". От тогава, та до ден- днешен всякакви екземпляри, които помиярстваха около трапезата на Костов, дават старателно подбрани 2-3 доноса от делото за оперативна проверка (ДОП) "Самозванец", които Костов им е подхвърлил и ги представят като аргумент за "дисидентското" минало на техния кумир. Аз обаче, понеже съм умен и паметлив, а и обикновено искам да видя първичните документи за всяко нещо, което се твърди (много нетолерирана практика по тези земи и сред това племе), се зарових в архива на Комисията по досиетата. И открих цялата разработка на отдел 06 на СГУ-МВР-ДС, която съдържа удивителни факти, свидетелства и доказателства за множество неща, свързани с кариерата на Иван Костов през 70-те и 80-те години. Бас ловя, че след тази публикация ще има голям вой. Вой до небесата, че някой документално, строго фактологически, с оригинални факсимилета, които се публикуват за пръв път, показва част от истинската история на Командира от Драгалевци. Много е интересна, поучителна, доста често срамна и унизителна за днешните му претенции и за свръхкачествата, които клакьорите около него му вменяват. Историята на Иван Костов най-често обаче е позорна и в това ще се уверите още в този текст. Какъв е моят прочит на тези факти и документи, които откриваме в ДОП "Самозванец"? Има ли наистина оспорване на "научните" възгледи на диктатора Тодор Живков от Иван Костов? Не, няма.  По това време Иван Костов е преподавател в ЦИД (Център за идеологически дисциплини) към ВМЕИ "Ленин". Костов обаче в същото време е и част от преподавателския състав в рамките на Партийния университет при ВМЕИ "В.И.Ленин" - поименно е спомент в друг документ с особени похвали, че е изпълнил това партийно поръчение:

                                                            ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Провеждането на партийната учебна година 1981/1982 година във ВМЕИ "В.И.Ленин"
           

Изпълнение на учебния график на занятията на Партийния университет. През отчетния период пред ръководството и целия колектив на ВМЕИ "Ленин" бяха поставени за решаване ред проблеми, свързани с прилагането на икономическия подход и неговия механизъм в сферата на висшето образование. Това определи насочеността на много от мероприятията на партийната просвета. Беше дублирано направлението на Партийния университет "Икономически проблеми на изграждане на РСО (развитото социалистическо общество, бел. моя)". Три от лекциите на лекторията, организирана за администрацията на Института със задача изучаване решенията на XII конгрес на БКП, бяха проведени по икономически проблеми…Добре се справиха с партийните си поръчения като консултанти другарите Ед. Манукян, Иван Гаврилов, Иван Костов."

1-kostov-obuchava propagandisti
2-kostov-obuchava propagandisti
Споменатият тук Иван Гаврилов е същият, който фигурира в делото за оперативна проверка "Самозванец":
"Получават се данни от агент "Галя" и ДЛ (доверено лице, бел. моя) "Толев", че гл. асистент от кат. "Политикономия" Иван Йорданов Костов е давал негативна оценка за новия икономически механизъм, като го е определил, че нямал нищо общо с планирането и не реализирал основните икономически закони на социализма. Колегите му не са го подкрепяли, а гл. асистент Иван Гаврилов определил изказването му като "ортодоксално" и "антипартийно". Главен асистент Иван Костов е бил сред най-търсените и очевидно, идеологически много праволинейни преподаватели в партийния университет при ВМЕИ "В. И. Ленин". И изведнъж, години по-късно, Костов е изкаран "дисидент",  оспорващ "научните" възгледи на Тодор Живков. Нелепо е, не мислите ли? Нека мръсната приказка за "асистента по политикономия, който оспорвал научни възгледи на Тодор Живков" започне сега.

На 7 март 1983 г. началник отдел 06 ДС на Софийско градско управление на МВР утвърждава откриването на ДОП "Самозванец" на Иван Йорданов Костов:
"ДОП "Самозванец"

Открито на 1.04.83 г.

Фонд III раз., а.е. 35248

 

МВР                                                                                                  Строго секретно!
Соф. градско у-ние                                                                            Отдел III - ДС

Рег.. № 2737, екз. №…                                                                      Регистрирано под

4.III.1983                                                                                          № 22779

1080-София                                                                                      01.04.1983 г.

 

                                                                                                        Утвърждавам:

                                                                                                        Началник отдел 06 ДС

                                                                                                        Соф. градско у-ние МВР

                                                                                                        Майор:

                                                                                                                 /П. Петков/

                                                                                                        София, 7.03.1983 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Откриване на ДОП на Иван Йорданов Костов, главен асистент в катедра "Политикономия" на  ВМЕИ "Ленин"

 

В отдел 06 ДС-СГУ се получиха агентурни данни, че Костов дава негативна оценка на новия икономически подход, че в научните му разработки има антикомунистически постановки. Роден е на 23.12.1949 г. в София, българин, български гражданин, женен с висше икономическо образование, главен асистент в катедра "Политикономия" на ВМЕИ "Ленин". До 1979 г. е бил асистент по "Политикономия" във ВИИ "Карл Маркс". Като преподавател съветва комсомолска активистка да напусне комсомола. При обсъждане на научни материали по мнение на преподаватели е проявявал немарксистки възгледи. Правил е опити да установява интимни отношения със свои студентки.

Партийната група е взела решение да бъде освободен и да не се допуска до педагогическа работа. Принуден от това решение, постъпва като асистент във ВМЕИ "Ленин"…"

116-dop samozvanetz


Някой да не е разбрал с какво асистентът по политикономия във ВИИ "К. Маркс" първоначално е привлякъл вниманието на Д? Привлякъл го е с това, че е"правил опити да установява интимни отношения със свои студентки". Дрънканиците за  "противодържавната агитация и пропаганда", твърденията за "немарксистки възгледи", "оспорване на научни постановки на др. Т. Живков" и все от този род глупотевини са точно това – глупости, които не се потвърждават в хода на оперативната проверка. Та Иван Костов през 1983 г. е основен автор в сборника "Идеологически аспекти на актуалните проблеми на икономическото развитие през осмата петилетка", издание на АОНСУ (Ив. Костов, "Идеологически аспекти на актуалните проблеми на икономическото развитие през осмата петилетка", в сб. Международен симпозиум, АОНСУ, 1983 г.)!!! Какъв "оспорващ" научните възгледи на Тодор Живков може да бъде в същото време той? На тези недостижими в своето нахалство глупости, разпространявани без свян от самия Костов и кебапчийските котараци около него трябва да се сложи край – твърдо, аргуметирано и окончателно.

 

Половин година преди началото на ДОП "Самозванец" от отдел 06 на СГУ-МВР-ДС, агент "Петров" на Шесто управление на ДС дава сведение за Иван Костов. Днес вече мога да кажа със сигурност кой е доносникът агент "Петров". Това е колегата на Иван Костов, главен асистент във ВМЕИ "Ленин" Никола Петров Николов. Неговата принадлежност към органите на ДС е установена и обявена с Решение № 2-361/25.06.2014 г. на Комисията по досиетата. С доноси срещу Костов се включва и ДЛ "Тонев", който е негов колега-преподавател по политическа икономия. През всички години по време на кариерата на идеологически преподавател преди 10 ноември и на един от най-устойчивите във властта политици след 10 ноември усещането е, че невидима ръка, тайна сила, неофициална власт, пази и лансира Иван Костов. Още като млад асистент във ВИИ "К. Маркс". Тази сила неотклонно му проправя пътека в кариерата и в заемането на позиции като съветник и участник в изследователски проекти и структури, пряко свързани с разработването на доклади и алтернативни разработки за самия връх на комунистическата партия и държава преди 10 ноември. Същата сила го инсталира в СДС след 10 ноември, за да стигне до позицията на министър-председател. Коя е тази сила? В условията на комунистическа диктатура тя не може да е различна от онези избраници, които заемат важни, влиятелни и автономни позиции в тоталитарната власт. Забележете нещо много важно и обясняващо истината около "дисидентството" на Иван Костов – в края на 70-те и през 80-те години той неизменно е клеветен, нападан, обвиняван в "немарксистко" мислене и "антипартийни прояви" единствено и само от дребни, завистливи човечета в катедрите, в които е преподавал.


6-ivan kostov-mako dakov
Висшите съветници на Тодор Живков и партийни гаулайтери във ВИИ "К. Маркс" държат на думата си и през 1979 г. Иван Костов се озовава по височайше благоволение в Центъра за идеологически дисциплини при ВМЕИ "В.И. Ленин". Скоро обаче доносите срещу него заваляват и тук – отново от хора, които се намират на най-долу в йерархичната стълби, най-долу в преподавателската и научна йерархия. Иначе, ректор, зам-ректор по идейно-възпитателната работа, шеф на катедра, първи секретар на ВК на БКП – всички важни и с огромна власт хора са на страната на Иван Костов. Осигуряват му такава автономност, такава "избраност" като статут, че част от колегите на Костов са възмутени и силно мотивирани да му навредят. В ЦИД и катедра "Политическа икономия" е свърталище на интриганти, доносници и  завистници, които буквално не могат да понасят Иван Костов заради привилигирования му статут. И веднага започват да пишат доноси като го обвиняват в идеологически прегрешения, който просто не съществуват. Няма ги! Иван Костов е сред най-лансираните преподаватели там и то от върховете в номенклатурната йерархия. Затова и обвиненията към него граничат с абсолютни нелепици и обикновени клюки. След като съм прочел лист по лист цялата тази помия и напълно неоснователни обвинения срещу Иван Костов като "антисоциалистически" тип, "оспорващ научните възглади на др. Т. Живков", проповядващ "антимарксистки" схващания и с "антипартийно поведение" пак ще кажа – няма нито едно сериозно доказателство, че Костов е имал подобни прояви, че е критикувал Живков (тъкмо напротив, бил е привлечен в структури, които са изготвяли специални доклади до него и други от висшата комунистическа номенклатура). Уверете се сами - Иван Костов е толкова привързан към теорията на Карл Маркс, че през 1984 г. пише специална статия за "Системообразуващото звено в икономическата теория на Карл Маркс" в сборника "Карл Маркс и нашата съвременност".

6-kostov za k. marx - Copy
Всички тези измислици на завистливите му колеги днес умело се трансформират в индулгенция за обвързаностите на Иван Костов със самия връх на комунистическата партия и държава. Иван Костов работи в много близки отношения с проф. Моис Давид Авишай, комунинстически професор по политическа икономия. В книга II на Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения, Иван Костов пише статия съз заглавие "За периодичността на икономическото развитие в НР България." За колегите-доносници на Иван Костов е необяснимо поради какви причини техните шефове установяват за него такъв привилигирован статут. Проф. Алекси Алексиев е човекът, който буквално закриля Иван Костов през целия период от пристигането му в ЦИД до началото на 1990 г., когато са последните лекции Иван Костов като идеологически преподавател. Кой казва, че Иван Костов имал антимарксистки, антисоциалистически възгледи?! Казват го дребни завистници по онова време, които не могат да понесат това, че Костов е любимец на най-висшите комунистическа гаулайтери във ВИИ, в ЦИД, във ВМЕИ, в ГК на БКП, в ЦК на БКП.

Три години след своето стартиране, ДОП "Самозванец" е свалено в архив. Без никакви последствия за Иван Костов, без никакви ограничения за неговата кариера. Тъкмо обратното – кариерата му се развива стабилно, той продължава да участва в структури, които пишат анализи и алтернативни разработки за най-висшите комунистически престъпници като Тодор Живков, Гриша Филипов, Мако Даков, Андрей Луканов и сие. Хайде сега да видим какво се случва с другаря Иван Йорданов Костов през същата 1986 г., когато ДОП "Самозванец" е захвърлено в архива. Ако този човек беше това, което го описват неговите завистници и врагове в доносите си, то той трябваше най-малко да бъде ограничен във възможността да вреди на студентите с "антимарксистките" и  "антисоциалистическите" си възгледи. По времето на комунистическа България са безброй случаите, когато за къде-къде по-малки прегрешения не само преподаватели, но и висши комунистически номенклатурчици са били на секундата сваляни и са изпадали в немилост. Та обвиненията срещу Иван Костов в доносите против него съдържат твърдения, че е "отхвърлял новия икономически механизъм", че е "преподавател с нестабилни марксистки и партийни позиции", че е бил "срещу теоретични постановки  на др. Т. Живков" и т.н. Напук на всичко това, през 1986 г. Иван Костов става един от ръководителите в ЦИД към ВМЕИ "Ленин" на "Пакет програми за обучение в упражнения по Политическа икономия" като част от националния проект "Разработване и внедряване на нови подходи, методи и средства за въвеждане на съвременни компютъризирани системи в обучението" или наречен още проект "София", с възложител Държавния комитет за изследвания и технологии /ДКИТ/ и изпълнител НИС при ВМЕИ "Ленин". Иван Костов е не само ръководител на темата, но е назначен и за член на Научния съвет! По предложение на проф. Алекси Алексиев, щатен служител на ЦК на БКП, Иван Костов става материалноотговорното лице по проекта. Има ли поне един нормален човек, който би нарекъл това немилост и ограничение заради "антипартийни" и "антимарксистки" възгледи?

124-aleksiev i kostov-statia
Иван Костов се е ползвал с благосклонното отношение на акад. Евгени Матеев, член на Държавния съвет, много близък съветник на диктатора Тодор Живков, автор на персонални доклади по една или друга стратегическа тема до първия /после генералния/ секретар на Политбюро на ЦК на БКП, председател на Съвета по възпроизводство на материалните ресурси при Държавния съвет. През 80-те години Иван Костов е привлечен като научен консултант и участва в разработването на прогнози за развитието на Националния стопански комплекс за нуждите на Държавната планова комисия и Министерския съвет. В началото на 80-те години проф. Иван Илиев го привлича на работа в тогавашната лаборатория, а впоследствие Научно-изследователския институт по прогнозиране на социално-икономическото развитие на страната. Кой е проф., член-кореспондент Иван Илиев ли? Това е най-близкият икономически помощник на диктатора Тодор Живков и министър-председателя Гриша Филипов. Ето защо през есента на 1990 г. сваленият диктатор в интервю за агент "Димитър" (Кеворк Кеворкян) пита: "Сега Иван Костов ли ще правят премиер?".

140-kostov-predlojenie-1989
141-kostov-predlojenie-1989

Още от "Разкрития"

"Полковник" и преводачка на Путин - вероятни шпиони на Русия в ОССЕ, насочвали работата й в интерес на Кремъл

Преводачката на Путин Дария Боярская е започнала работа към ОССЕ през февруари 2021 г. и от септември 2021 г. е ръководител на бюрото за връзка на Парламентарната асамблея (ПА) на ОССЕ във Виена

Прочетете повече прочетете повече

Броят на политическите затворници в Русия надхвърли показателите от късния Съветски съюз

Според OVD-Info в момента 1010 души са в затвора в Русия по политически мотивирани наказателни обвинения, докато в късната съветска епоха, когато те са били около 700

Прочетете повече прочетете повече

В Русия очакват бум на престъпността след завръщането на окупаторите от Украйна

Путин призна, че помилваните осъдени, които са се върнали към цивилния живот, имат рецидиви. Но "това е животът, нищо не можем да направим по въпроса, той ни диктува суровите си закони", каза диктаторът

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени