Към момента пречиствателната станция в с. Синеморец не функционира, отпадъчните води се заустват непречистени в морския залив, съобщиха от Областният съвет за развитие в Бургас

Обявиха реконструкцията на ПСОВ Синеморец за обект с регионално значение

Областният съвет за развитие в Бургас
Областният съвет за развитие в Бургас Източник: Областен управител-Бургас

Днес под председателството на областния управител Пламен Янев се проведе заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) на област Бургас. На дневен ред се разгледаха плановете за интегрирано развитие на общините Камено, Сунгурларе и Царево, както и Правилника за устройството и дейността на постоянната областна комисия по заетост.

 

Единодушно бе прието и предложението на община Царево за обявяване на обект "Реконструкция на съществуващата ПСОВ Синеморец в КПС с ПИ 66528.501.446, изграждане на нова ПСОВ в ПИ 66528.26.286 по КККР на с. Синеморец, тласкател за сурови води от КПС до нова ПСОВ и отвеждащ колектор от ПСОВ до заустването й в съществуваща шахта до КПС" за обект с регионално значение.

 

Към момента пречиствателната станция в с. Синеморец не функционира, поради което отпадъчните води се заустват непречистени в съществуващата канализационна шахта, а оттам в морския залив. Това пречи на туристическата дейност на територията на общината, както и на поминъка на местните. Кметът на Община Царево Марин Киров подчерта, че Черно море е държавна граница и пречистването на отпадъчните води трябва да бъде приоритет не само на общините, но и на целия Югоизточен район, както и на държавата.

 

Областният управител Пламен Янев подкрепи идеята за реконструкцията на станцията и уточни, че ще работи в насока нейното реализиране. Общините Камено, Сунгурларе и Царево представиха своите планове за развитие, които са съобразени с регионалните и националните приоритети от Плана за развитие на България. При изготвяне на плановете са приложени различни анализи, както и активна комуникация с всички заинтересовани страни.

 

Представителите на трите общини уточниха, че има приемственост с миналогодишните планове и проекти. Част от стратегическите мерки на приетите планове са устойчив икономически растеж, развитие на здравната и образователна система, подобряване на териториалното развитие, опазване на културното наследство и други. Областният съвет одобри и Правилника за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост.

 

В края на заседанието председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев направи предложение директорите на териториалните структури да присъстват на последващите заседания на ОСР, когато има казус в техните компетенции. Предложението беше прието, тъй като те имат ясен и точен поглед над проблемите в областта и съответно могат да изкажат актуални данни и експертни становища по различни въпроси.

Още от "Бургас"

Последни новини

Най-четени