НХА-Бургас представя новата специалност - "Културното наследство на българското Черноморие"

Преподаватели към програмата са изтъкнати изкуствоведи, историци, археолози, реставратори и музейни специалисти

НХА-Бургас представя новата специалност - "Културното наследство на българското Черноморие"
НХА-Бургас представя новата специалност - "Културното наследство на българското Черноморие" Източник: Община Бургас

Националната художествена академия – филиал Бургас ще представи образователните и кариерни възможности и перспективи на новоразкритата магистърска програма - "Културното наследство на Българското Черноморие". Срещата ще се състои днес, 28 юли (четвъртък), от 14.00 часа в Магазия 1, Филиал НХА. На нея ще присъстват доц.д-р Бойка Доневска, катедра "Изкуствознание" и проф. д-р Зарко Ждраков. Програмата е създадена през учебната 2021/22 година от специалност "Изкуствознание" и е разработена за филиала на НХА в Бургас.

 

Специалността е ориентирана към културния профил и пазара на труда в Черноморския регион. Неин основен фокус е да представи и интерпретира културното наследство на ареала с акцент върху регионалното развитие на културния туризъм. В образователен план програмата включва системното проследяване на художествените процеси през различните исторически периоди, представя някои от новите археологически находки и интерпретации, както и колекциите с творби на новото и съвременното българско изкуство.

 

Специализиращите курсове предоставят знания и формират практически умения за научна и изследователска работа, реализация към музейни, галерийни, медийни, туристически институции и организации. Преподаватели към програмата са изтъкнати изкуствоведи, историци, археолози, реставратори и музейни специалисти от Националната художествена академия, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и от град Бургас.

 

Към настоящата година НХА предлага различни форми за насърчаване на интереса към програмата, сред които: Платени практики и стажове по програмата на МОН; Участие в научни проекти на специалност "Изкуствознание"; Партньорство с различни институции и организации за осигуряване на семестриалните такси на новопостъпилите студенти; Избираеми курсове за специализация, сред които "Авторското право в културните индустрии", "Подводна археология", "Основи на законодателството за опазване на културните паметници" и др.

Още от "Бургас"

Последни новини

Най-четени