Приключи техническата рекултивация на депото край Братово

Специализирана комисия е приела мерките по неговото закриване

Старото депо край Братово
Старото депо край Братово Източник: Община Бургас

Приключи процесът по техническата рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци край Братово, съобщават от Община Бургас. Специализирана комисия е приела мерките по неговото закриване.


Депото е с площ от 117 дка. При изпълнението на дейностите е извършено почистване на площи от замърсени почви, предепониране на отпадъците, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са канавки за отвеждането на повърхностните води и е изграден ретензионен басейн, част от системата за третиране на инфилтратни води от депото.

 


Реализирането на проект "Закриване, рекултивация и мониторниг на депо за неопасни отпадъци – Братово", договор № BG16M1OP002-2.010-0034-C01 по Оперативна програма "Околна Среда 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Чрез проекта се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда и се допринесе за изпълнението на ангажиментите на Република България по Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

Още от "Бургас"

Подкрепете концепцията "Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион"

Проектната идея обединява - 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерство на здравеопазването

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени