Скоро стартира реконструкция на ВиК мрежата на кв. "Меден рудник" в Бургас

Очакваните ползи са големи - по-качествена услуга и по-малко загуби на вода по пътя и до чешмите в домовете

Кв. "Меден рудник"
Кв. "Меден рудник" Източник: Община Бургас
Скоро предстои откриване на строителна площадка и стартиране на първичните изкопни работи за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата на кв. "Меден рудник", съобщават от Община Бургас. Проектът е изцяло на ВиК – Бургас, а очакваните ползи са големи - по-качествена услуга и по-малко загуби на вода по пътя и до чешмите в домовете.
 
Предстои "Бургасбус", общинският отдел "Безопасност на движението" и ЦАУ "Възраждане" съвместно да уточнят какви мерки на пътя да се вземат, за да може и работата да върви, и движението в "Меден рудник" да не спира. Това ще се случи до няколко дни, а след срещата бургаската общественост ще бъде уведомена за за предстоящите промени.
 
Строителните дейности в "Меден рудник" включват частична реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по уличната мрежа на квартала, Зона Г, Промишлена зона "Меден рудник" и Промишлена зона Юг-Запад, изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа в м.с. Върли бряг, включително нова канално-помпена станция.
 
Работата в "Меден рудник" е само част от много по-големия BG16M1OP002-1.016-0011 "Интегриран воден проект за област Бургас", финансиран по Приоритетна ос 1, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 – "Изграждане на ВиК инфраструктура" на Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.".
 
Бенефициент е ВиК – Бургас. Проектът предвижда мерки за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура на 13 агломерации с над 10 000 е.ж., разположени на територията на общините Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Поморие, Несебър, Карнобат и Айтос.

Още от "Бургас"

Последни новини

Най-четени