Обявиха обществената поръчка за саниране на многофамилни жилищни сгради в град Хасково

В обхвата й са включени дейности за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционния проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството

Санирани блокове
Санирани блокове Източник: Община Хасково

Община Хасково обяви обществена поръчка "Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по десет обособени позиции".

 

В обхвата й са включени дейности за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционния проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

 

"Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково е по десет обособени позиции:

Обособена позиция №1 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. "Стара планина" № 65-67"

Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 33"

Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. "Акация" № 42-46"

Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. "Акация" №5"

Обособена позиция №5 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. "Бадема" №1"

Обособена позиция №6 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. "Стара планина" № 44 и ул. "Гургулят" №2-8, вх. Б-Д"

Обособена позиция №7 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. "Илинден" № 40-56"

Обособена позиция №8 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. "Червена стена" № 1-3-5"

Обособена позиция №9 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл.35"

Обособена позиция №10 "Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл.37"

 

Прогнозната стойност на поръчката е 15 291 914,09 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на документи е 24 юни 2024 г. Средствата са целеви от бюджета на МРРБ, съгласно двустранно подписани споразумения за трансфер на средства между МРРБ и Община Хасково.

 

Собствените бюджетни средства на Община Хасково са за обособени позиции  №4 и №7, "Акация" №5" и "Илинден" № 40-56". Те са дейности, които Програмата не покрива, именно за  конструктивно укрепване. За обект на ул."Акация" №5 в капиталовата програма на Община Хасково са заложени 120 000 с ДДС, а за "Илинден" № 40-56 сумата, която Община Хасково е предвидила за конструктивно укрепване, е 108 000 лв. с ДДС.

Още от "Хасково"

Интензивен трафик на някои от граничните пунктове с Румъния и Турция за товарни автомобили

През почивните дни пътуващите с леки автомобили следва да имат предвид, че временната организация на движението преди и в зоната на граничния пункт може да удължи времето за преминаване

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени