Покана за провеждане на консултации за определяне на секционните избирателни комисии (СИК) в Хасково

Консултациите ще се проведат на 17.05.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково

Избори, гласуване, избирателна секция (СИК)
Избори, гласуване, избирателна секция (СИК) Източник: Zonanews

ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, включително и за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и избирателните комисии в лечебни заведения, в местата за лишаване от свобода и за задържане, за провеждане на нови избори за общински съветници на 23 юни 2024 г., насрочени с Указ № 118 от 19.04.2024 г. на Президента на Република България.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, включително и за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и избирателните комисии в лечебни заведения, в местата за лишаване от свобода и за задържане.

Консултациите ще се проведат на 17.05.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

Поканените партиите и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2955-МИ от 25.01.2024 г. на Централната избирателна комисия, а именно:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената на предложените лица; единен граждански номер; длъжност в комисията; образование, специалност; партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

С уважение,

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Още от "Хасково"

Интензивен трафик на някои от граничните пунктове с Румъния и Турция за товарни автомобили

През почивните дни пътуващите с леки автомобили следва да имат предвид, че временната организация на движението преди и в зоната на граничния пункт може да удължи времето за преминаване

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени