Община Ловеч е поела ангажименти за 41,7 млн. лв по 128 договора от 2021 г. – 2023 г.

Поетите ангажименти по всички тях са за близо 41,7 млн. лв без ДДС

Община Ловеч
Община Ловеч Източник: Община Ловеч

Дейности по 128 сключени договора изпълнява община Ловеч. Някои от тях са след проведени процедури по Закона за обществените поръчки, други с директно договаряне. Поетите ангажименти по всички тях са за близо 41,7 млн. лв без ДДС. По част от договорите има частични плащания, а други са почти разплатени. Има и договори, за които не е осигурено финансиране, и по тях се възлагат частично дейности спрямо осигуреното финансиране. Дейностите са строителство, доставки и услуги. Договорите се контролират от експерти от администрацията на Община Ловеч с издадена заповед за това от кмета.

 

По-големите стойности по договори за изпълнение са за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения  и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Ловеч – 10 млн. лв без ДДС, извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на община Ловеч – 4 млн. лв, изработване на работни инвестиционни проекти за нуждите на град Ловеч и населените места в общината – 950 хил. лв, почистване и поддържане на язовирните стени и 500-метровия участък след преливното съоръжение на язовирите – 500 хил. лв.

 

Община Ловеч
Община Ловеч Източник: Община Ловеч

Четирите договора са от тези, за които няма осигурено финансиране, те ще се възлагат, след като бъде осигурено. Няма осигурено финансиране и по договора за изграждане на площадка за депониране – клетка №2 в размер на 6,6 млн. лв без ДДС. Там строителството е спряно, търсят се варианти за разплащане със строителя по досега издадените от него фактури за над 3,9 млн. лв.

 

Другите по-важни договори са за поддържане на улична мрежа и обществени площи в общината за периода 5.01.2024 г. – 5.01.2026 г. – за близо 6,6 млн. лв, и за снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и обществени площи в града за периода 1.11.2023 г. – 15.04.2026 г. – 1,6 млн. лв.

 

Договорът за сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч е за 3,5 млн. лв, за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин – 1,2 млн. лв.

 

Стойността на договорите за доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на община Ловеч, за периода 2022 г. – 2025 г. е малко над 1,8 млн. лв, за доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради – 689 хил. лв, за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане на община Ловеч - 300 хил. лв.

 

Няколко са договорите за извършване на обществена услуга превоз на пътници общинска и областна транспортна мрежа – на обща стойност 2,7 млн. лв, парите са  целеви от Министерството на финансите. Останалите договори се разплащат от бюджета на община Ловеч, план-сметката и местни приходи.

 

Всички договори са сключени в периода 2021 г. - 2023 г., за тази година има подписани договори на ниска стойност.

Още от "Ловеч"

Николай Нанков: Има сигнали със съмнения за корупция в АПИ - изпращаме ги до компетентните органи

С несвързани обяснения, които често си противоречаха едно на друго, инж. Ясен Йорданов призна, че има нерегламентирани и порочни практики, свързани с възлагането на ремонтите и пътното поддържане в областите Варна и Добрич

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени