Оранжев код за високи температури в Ловеч

Прогнозирани са метеорологични явления с необичайна интензивност

Карта  на опасните явления
Карта на опасните явления Източник: Община Ловеч

В Оперативен център на РДПБЗН-Ловеч постъпи информация за 09.08.2021 г. е обявен Оранжев код за високи температури на територията на областта с максимални температури 38ºС - 39 ºС. Индекса за пожароопасност показва висока степен (червена) за части от територията на област Ловеч, съобщават от общинската администрация. Очакваните високи индекси за пожароопасност (червен и оранжев), както и горещото време са предпоставка за възникването и разпространението на горски и полски пожари.


Времето е опасно. Прогнозирани са метеорологични явления с необичайна интензивност. Възможни са щети и жертви. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове. Следвайте съветите на властите.


Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за: 1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението. 2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника. 3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации. 4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника. 5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари. 6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията. 7.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия. 8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством: Телефони: 068 620112,  068668539; Оперативен дежурен  – 0889402912. Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg.

Още от "Ловеч"

Николай Нанков: Има сигнали със съмнения за корупция в АПИ - изпращаме ги до компетентните органи

С несвързани обяснения, които често си противоречаха едно на друго, инж. Ясен Йорданов призна, че има нерегламентирани и порочни практики, свързани с възлагането на ремонтите и пътното поддържане в областите Варна и Добрич

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени