Утре обсъждат подобряване условията на достъп до основните туристически обекти в Ловеч

През последните години Ловеч се е утвърдила като община със значителен принос в благоустройството

Община Ловеч
Община Ловеч Източник: Община Ловеч

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията,  комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев ще заседава на 1 април тази година от 16.30 часа  в кабинета на председателя на Общински съвет – Ловеч. В проекто-дневния ред е само една точка: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Агенция "Пътна инфраструктура" и Община Ловеч за "Възстановяване на експлоатационното състояние на ул. "Баховско шосе", гр. Ловеч и довършване на пътна връзка между кв. "Вароша", гр. Ловеч, парк "Стратеш" и Републикански път III-401 с направление Ловеч – Севлиево.


В предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, се посочва: "Пътната връзка между републикански път III-401 Ловеч – Севлиево и кв. "Вароша"  през парк "Стратеш", е от съществено значение за подобряване условията на достъп до основните туристически обекти в гр. Ловеч. Анализът показва, че през последните години Община Ловеч се утвърди като община със значителен принос в благоустройството. Улица "Баховско шосе" се намира в зона с потенциал за икономическо развитие и е естествено продължение на път III – 401 от Републиканската пътна мрежа, като също така прави пряка връзка и с път II-35 Плевен – Ловеч - Троян - Кърнаре. Тя е основна транспортна връзка за жителите на две от най-големите населени места от Община Ловеч - с. Баховица и с. Лисец, на път за и от работните им места. Общата дължина на участъка е 1900 метра, габаритът на пътя е 8.00 м, а тротоарите варират от 2.50 м до 3.50 м. Улицата също така обслужва средни фирми, извършващи производствена и търговска дейност."


Туризмът е водещ фактор за интегрираното социално-икономическо развитие. Пътната настилка е силно компрометирана и с изпълнението на строително-ремонтните работи ще бъде подобрено качеството на предоставяните услуги и ще бъде подобрена безопасността на пътното движение, се казва още в предложението на кмета.

Още от "Ловеч"

Последни новини

Най-четени