Връчиха бюджетите за 2021 г. по функциите "Здравеопазване" и СОПГ в Ловеч

В сравнение с миналата година увеличението е с 36.2 процента

Кметът Корнелия Маринова връчва бюджетите за 2021 г.
Кметът Корнелия Маринова връчва бюджетите за 2021 г. Източник: Община Ловеч

В Община Ловеч връчиха бюджетите за 2021 г. по функциите "Здравеопазване"  и "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" (СОПГ), съобщават от местната администрация. В сравнение с миналата година увеличението е с 36.2 процента. Връчването  стана на 2 април на обед в приемната на Бароковите къщи участието на кмета Корнелия Маринова  и заместник-кмета  Венцислав Христов. Присъстваха директори на ясли и управители на социални услуги в Ловеч. Кметът Корнелия Маринова подчерта големия ръст в бюджетите на въпросните 16 дейности, който варира от 0.1 до 2.2 пъти.


Общият бюджет за 2021 на функция "Здравеопазване" и функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" в Община Ловеч е в размер на 7 550 883 лв., от които държавно делегирана дейност –  6 342 820 лв. и местна дейност – 1 208 063  лв. Бюджетът на двете функции е 14.96 % от общия бюджет на Община Ловеч за 2021, който е 50 452 160 лв. Увеличението на финансовите средства за двете функции през 2021 г. е в размер на 2 005 139 лв. от които държавно делегирана дейност – 1 918 916 лв. и местна дейност – 86 223 лв.


"Бюджетът е израз на нашата последователна политиката – на общината и на държавата, за грижата към хората", каза кметът Корнелия Маринова. В бюджет 2021 г. във функция "Здравеопазване" са заложени 2 268 318 лв., от които по стандарт за държавно делегирана дейност 1 715 097 лв. Преходният остатък е в размер на  176 041 лв. В сравнение с 2020 г. увеличението е с 33.80 %. За капиталови разходи са предвидени 69 200 лв., от които 41 000 лв. се осигуряват от общинския бюджет за закупуване на нов автомобил за детска кухня. 28 200 лв. са планирани за закупуване на стерилизатори и детски съоръжения за детските ясли, професионално кухненско оборудване за детска кухня и компютърна техника. Основната издръжка за детските ясли и детска кухня е на обща стойност 336 180 лв. и е осигурена изцяло от бюджета на Община Ловеч.


В бюджет 2021 г. във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са заложени 5 282 565 лв. От тях по стандарт за държавно делегирана дейност  4 190 415 лв., от преходен остатък 250 666 лв., от местна дейност 830 883 лв.  В сравнение с 2020 г. увеличението е с 33.12 %.

Още от "Ловеч"

Последни новини

Най-четени