Община Асеновград санкционира превозвачите от градския транспорт

Причината е, че не изпълняват коректно разписанията

Градски транспорт в Асеновград
Градски транспорт в Асеновград Източник: Община Асеновград

Община Асеновград продължава с мерките за регулиране редовното изпълнение на графика по разписанията на градския транспорт в града. Извършват се ежедневни внезапни и регулярни проверки в и извън работно време на всички автобусни линии в града.

 

При установяване на нарушение на договорните клаузи, не се изплащат субсидиите на превозвачите. За първите 3 месеца от 2023 г. този вид санкция за отделните линии е на обща стойност в размер на 31 675 лв. (за линия №1 – 15 166 лв.; линия №4 – 16 509 лв.), като предстои да бъде изчислена и сумата за април.

 

Последната процедура, проведена по Закона за обществените поръчки (ЗОП), в която са се явили кандидати, е била през 2019 г. На 07.05.19 г. е сключен договор със срок от 7 години с "Автотранс 2000". Година по-късно, на 24.07.20 г. в деловодството на общинската администрация е постъпило предизвестие от Иван Чолаков, в качеството си на управител на фирмата. Той е поискал прекратяване на договора за изпълнение на обществената услуга с предмет "Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №1 и №6 от Общинската транспортна схема на община Асеновград".

 

Веднага след това, с писмо до областния управител на област Пловдив е поискано да бъде предприета спешна мярка, чрез която да бъде разрешено "пряко възлагане" за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия №1 за определен срок или до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП - което от двете събития настъпи по-рано.

 

Разрешението е получено и на 28.09.20 г. е сключен договор с единствения превозвач, съгласил се да обслужва линия №1 - "Комексмаш - Васил Пиронков", със срок - до избор на изпълнител. През последните години за градска автобусна линия №1 е проведена още една обществена поръчка за превоз на пътници. Желаещи да обслужват този маршрут, обаче, не е имало. Поради липсата на кандидати процедурата е прекратена на 10.11.22 г.

 

Предстои обявяването на нова обществена поръчка за възлагане на превоз по транспортната схема на община Асеновград. В т.ч. и за градски автобус по линия №1. Общинската администрация продължава да търси варианти за справяне с проблема и да извършва всички необходими законови действия за осигуряване на превозите по транспортните схеми.

Още от "Пловдив"

Кандидати с максимален бал избраха "Хранителни и фармацевтични биотехнологии" в УХТ 

Другите желани специалности са "Технология и качество на храни", "Хотелиерство и ресторантьорство", "Туризъм", Компютърни системи и технологии", "Топлинна, хладилна и климатична техника"

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени