Общинският съвет в Карлово прие правилник и избра постоянните си комисии

Осем остават комисиите и през настоящия мандат

Общинският съвет в Карлово прие правилник и избра постоянните си комисии
Общинският съвет в Карлово прие правилник и избра постоянните си комисии Източник: Община Карлово

Общинският съвет в Карлово прие правилник за работа и избра постоянните си комисии на заседание, проведено на 30 ноември. Осем остават комисиите и през настоящия мандат: "Бюджет и финанси", "Стопанска и инвестиционна дейност и разпореждане и управление на общинско имущество", "Строителство, благоустройство, транспорт, съобщения, земеделие и гори", "Административни и правни въпроси", "Образование, култура, вероизповедания и наименования", "Здравеопазване, социални дейности и екология", "Туризъм, спорт и младежки дейности" и "Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество".

 

Председателят на местния парламент Доньо Тодоров бе определен за представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Община Карлово да участва в учредяването на 11 декември на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Карлово", реши ОбС по предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов. Представител на Общината ще бъде заместник-кметът Данка Люртова. Всички решения на ОбС, взети на заседанието на 30.11.2023 г., ще бъдат публикувани в официалната интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Още от "Пловдив"

Одобрена е Концепцията за интегрирана териториална инвестиция на Община Карлово

Тя е насочена към активизиране на икономическата активност и устойчивото интегрирано развитие на четири съседни общини в два региона за планиране - Карлово, Хисаря, Брезово и Троян

Прочетете повече прочетете повече

МОН и община Карлово ще работят за по-тясна връзка на бизнеса с образованието

Кметът Емил Кабаиванов посочи, че големите машиностроителни предприятия в региона имат голяма необходимост от кадри и местният бизнес е готов да съдейства за подпомагане на обучението

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени