Приключи изграждането на дренажното тяло за допълнителна вода в с. Червен

Ето какво остава да се направи

Приключи изграждането на дренажното тяло за допълнителна вода в с. Червен
Приключи изграждането на дренажното тяло за допълнителна вода в с. Червен Източник: Община Асеновград

Приключи изграждането на дренажното тяло на дренажа, който ще осигури допълнително водоснабдяване в с. Червен. Изпълнява се вертикалния сондаж, след което ще може окончателно да се докаже количеството вода, което може да осигури дренажа.

 

За момента  количествата надхвърлят прогнозните 4,8 литра в секунда и се очаква същите да са от порядъка между 7 и 8 литра в секунда или над 600 м³ за едно денонощие. С осигуряване на това допълнително количество директно към резервоара на с. Червен, водоснабдяването на цялата група от пет села Горнослав, Червен, Долнослав, Искра и Леново ще бъде подобрено.

 

Община Асеновград е входирала в басейнова дирекция и проект за учредяване на санитарно охранителна зона около водохващането. Припомняме, че с. Червен разполага с още два малки водоизточника, осигуряващи 1,2 литра в секунда.

 

За постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими допълнително 3,5 литра в секунда. След реализацията на водоземното съоръжение и изграждането на довеждащата инфраструктура от ВиК Пловдив ЕООД ще се осигури нормалното водоснабдяване на с. Червен.

 

Приключи изграждането на дренажното тяло за допълнителна вода в с. Червен
Приключи изграждането на дренажното тяло за допълнителна вода в с. Червен Източник: Община Асеновград

 

Още от "Пловдив"

Предстои ремонт на плувния басейн в Асеновград

Дейностите включват: демонтаж на съществуваща настилка от силно компрометирани мозаечни плочи; полагане на бетонова настилка и хидроизолационни пластове, гарантиращи водонепропускливостта на дъното на басейна

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени