Проведе се заключителна пресконференция по проекта за обновяване на НЧ "Родолюбие" в Асеновград (ВИДЕО)

Доставена е една от най-добрите към момента на пазара акустична и озвучителна системи

Читалище "Родолюбие" в Асеновград
Читалище "Родолюбие" в Асеновград Източник: Община Асеновград

Общата стойност на проекта е  4 116 654,06 лв., от които с най-голям дял са средствата  от ОП "Региони в растеж" 2014 Г. – 2020 г.

 

Проект: "Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище "Родолюбие", гр. Асеновград" ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C05.

 

Д-р Христо Грудев
Д-р Христо Грудев Източник: Община Асеновград

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев откри заключителната пресконференция, с която се постави финал на проекта за ремонта на НЧ "Родолюбие" в града. Проектното предложение бе реализирано чрез комбинирано финансиране от ОП "Региони в растеж" 2014 г. – 2020 г., Фонд за устойчиви градове и със съфинансиране от община Асеновград.

 

Читалище
Читалище "Родолюбие" в Асеновград Източник: Община Асеновград

Сградата на читалището е въведена в експлоатация през 1964 г. и от тогава по нея са извършвани само малки частични ремонти. Години наред сградата беше в лошо състояние - ниска енергийна ефективност, течове от покривната конструкция, амортизирани санитарни помещения, гримьорни и зали, неефективна отоплителна система, остаряло сградно и сценично оборудване и обзавеждане и редица др. проблеми.

 

Именно за решаването на тези наболели проблеми разработихме проектно предложение и кандидатствахме за финансиране пред Оперативна програма "Региони в растеж” и Фонд за устойчиви градове. В средата на 2021 г. проектното предложение беше одобрено и реализацията на проекта стартира.

 

Част от строително-монтажните работи (СМР) включват: доставка и монтаж на нова енергийноефективна дограма, полагане на вътрешна топлоизолация, рехабилитация и пребоядисване на външните фасади, цялостна подмяна на покривната конструкция на сградата, подмяна на всички инсталации - електрическа, ВиК, сигнално-охранителна, пожароизвестителна и климатична, изграждане на отоплителна и вентилационна системи, въвеждане на енергоспестяващо осветление; ремонт на санитарни възли и изграждане на нови такива, ремонт на всички зали, стаи и помещения в сградата.

 

Залата на читалище
Залата на читалище "Родолюбие" в Асеновград Източник: Община Асеновград

Изградиха се също така външна рампа, вътрешни стълбищни платформи и специализирани санитарни помещения за хора с увреждания. Монтирано е ново сценично осветление, което се управляват автоматично от модерен пулт. Доставена беше една от най-добрите към момента на пазара акустична и озвучителна системи.

 

Изгради се изцяло нова сценична механизация, монтираха се нови театрални столове, завеси, сценично облекло и много др. елементи. Към момента всички ремонтни дейности и доставки са завършени. В началото на този месец бе извършена и приемателна комисия от РДНСК, след която обектът получи разрешение за ползване, осигуряващо провеждането на културни мероприятия в сградата.

 

Още от "Пловдив"

Последни новини

Най-четени