УХТ открива нова специалност ‒ "Хранителни и фармацевтични биотехнологии"

Обучението ще стартира през новата академична 2024/2025 г. и е с продължителност 4 години

УХТ открива нова специалност ‒ "Хранителни и фармацевтични биотехнологии"
УХТ открива нова специалност ‒ "Хранителни и фармацевтични биотехнологии" Източник: УХТ

"Хранителни и фармацевтични биотехнологии" е новата бакалавърска програма в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Обучението ще стартира през новата академична 2024/2025 г. Иновативната бакалавърска програма се разкрива към катедра "Биотехнология" и е с продължителност 4 години.


Дипломираните бакалаври в "Хранителни и фармацевтични биотехнологии" са висококвалифицирани специалисти с уникален профил, което ги прави силно конкурентноспособни и увеличава възможностите им за реализация на пазара на труда.

 

С придобитите задълбочени научно-теоретични биохимични, микробиологични и молекулярно-генетични познания и практични умения завършилите ще могат да прилагат най-съвременните биотехнологични методи при получаване на лекарства, биоингредиенти за безопасни и здравословни храни и напитки, ефективни агробиопродукти, биоматериали с нисък въглероден отпечатък и др.


Съвременният живот наложи необходимостта от такъв тип кадри, които са необходими за бизнеса и за науката, коментира зам.-ректорът по учебна дейност проф. Георги Костов. Според него учебният план е мултидисциплинарен и е тясно съобразен с нуждите на индустрията и научните организации.

 

Това ще позволи на дипломираните бакалаври да организират и провеждат технологични процеси в производствени условия в различни фармацевтични, хранително-вкусови и биотехнологични предприятия, специализирани микробиологични, аналитични, медико-биологични и контролни лаборатории, научноизследователски организации, компании за провеждане на клинични изследвания, сертифициращи компании, както и в държавни институции, обслужващи секторите "Безопасност на храни", "Здравеопазване", "Екология" и "Образование".


Зам.-ректорът изтъкна, че катедра "Биотехнология" има над 50 години традиции в обучението на бакалаври, магистри и доктори и е желан и уважаван  партньор по редица международни и национални проекти. Преподавателите от катедрата са с богат професионален и изследователски опит в различни области на модерната наука и имат амбиция да подготвят специалисти, които желаят да градят кариера в сферата на биотехнологиите.

Още от "Пловдив"

УХТ връчи почетната титла “Доктор хонорис кауза” на посланик Алехандро Поланко

На вълнуваща церемония под звуците на студентския химн Gaudemaus Igitur дипломатът получи от ректора на УХТ, проф. Галин Иванов, атрибутите на почетното звание: огърлие и папирус-грамота

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени