С увъртания БСП кметът на Русе косвено потвърди, че изтърбушването на генералното консулство на РФ е извършено от руснаците

Снимки, публикувани от местния в. "Утро" показват, че от сградата са изнесени не само касите на вратите и кухненски шкафове, но и мивки, душове и смесители от баните

Община Русе
Община Русе Източник: Zonanews

т 29 юли 2022 г., когато Община Русе е получила обратно ключовете от сградата на бившото Генерално консулство на Руската федерация в града и до този момент имотът се е намирал под 24-часово видеонаблюдение. То не е регистрирало нанасяне на щети от "трети лица". Това показват отговори на въпроси, зададени на кмета на града Пенчо Милков (БСП) от общинския съветник Владо Владов (ВМРО - България на регионите).

 

Питането е отправено по повод на публикациите за това, че след освобождаването на сградата от нея са липсвали каси на вратите на спалните помещения и голяма част от мебелите. Това може да означава единствено, че щетите по обзавеждането на сградата са били нанесени при напускането й от руския консулски екип. От отговорите на Пенчо Милков става ясно още, че Община Русе не е съставила приемо-предавателни протоколи нито през 1994 г. при отдаването на сградата под наем за нуждите на руското консулство в града, нито при напускането му от служителите на мисията.

 

"От връщането на имота до настоящия момент той се охранява, като е осигурено 24 часово видеонаблюдение", пише в отговорите. "Не са установени щети, нанесени от предходен наемател или от трето лице по общинското имущество. Предполагаемите двиижими вещи, липсващи от имота, не са общинско имущество", пише още Пенчо Милков.

 

Информацията, предоставена на съветника от кмета на Русе, е доста противоречива. В нея се твърди, че "не отговарят на истината твърденията, че Консулството "е изтърбушено и представлява печална гледка, след което се уточнява, че "е констатирана липса на 4 броя каси и врати, както и на кухненско обзавеждане (шкафове)". Въпреки това в отговорите на зададените въпроси, подписани от Пенчо Милков, се казва, че недвижимият имот от над 5 дка с намиращите се в него 3 сгради бил в добро общо състояние.

 

Състоянието на бившето руско консулство в Русе, след като е била напусната от персонала му
Състоянието на бившето руско консулство в Русе, след като е била напусната от персонала му Източник: В. Утро

"Сградата и помещенията са в добър вид, както и елементите на обзавеждането, налично в отделните помещения", пише още в отговорите. Но от тях научаваме също, че в архива на Община Русе не са открити документи, удостоверяващи състоянието й при напускането на последния руски консулски екип.

 

Снимки, публикувани от местния в. "Утро" показват, че от сградата са изнесени не само касите на вратите и кухненски шкафове, но и мивки, душове и смесители от баните. Консулството в Русе, както и това във Варна бяха закрити, след като на 28 юни 2022 г. тогавашният премиер Кирил Петков обяви, че от България ще бъдат изгонени 70 руски дипломати, в това число и консулите в двата града.

 

Състоянието на бившето руско консулство в Русе, след като е била напусната от персонала му
Състоянието на бившето руско консулство в Русе, след като е била напусната от персонала му Източник: В. Утро

За да бъде удовлетворено искането на бившия Съветски съюз за откриване на консулство в Русе преди 1989 г. е била закрита една от детските ясли, а сградата е била преустроена в консулски помещения. След това тя е била предоставена на съществувалото по това време Бюро за обслужване на дипломатическия корпус.

 

До 1992 г. имотът е бил управляван от държавната структура. Договор за наемането на сградата след разпадането на бившата СССР (Съюз на съветските социалистически републики) е бил подписан едва на 8 юни 1994 г., като междувременно тя е станала общинска собственост. Документът е бил "за отдаване под наем чрез целево настаняване за продължаване на наемните отношения", като Община Русе е влязла в качеството си на наемодател при заварени отношения.

 

Във всички документи и протоколи, налични в архивите на Община Русе, обаче е било отразено единствено общото състояние на сградите, предмет на наемни правоотношения, но не и тяхното обзавеждане. Причината за това била, че в баланса на Община Русе са били заведени като дълготрайни материални активи единствено сградите, предмет на акта за общинска собственост, без движимите вещи.

 

"Преустройството на сградата от ясла в консулски помещения, както обзавеждането и всички съпътстващи дейности са вършени за целите на съществуването на консулството, пише в отговорите на Пенчо Милков до съветника Владо Владов. По тази причина Община Русе като последващ собственик на имота не може да има каквито и да е било претенции към консулството или изпращащата го държава".

 

Това би трябвало да означава, че дори и евентуална проверка да установи, че касите на вратите и мебелите са изнесени от сградата при напускането на руския консулски екип, местната администрация няма да може да претендира за Обезщетение или възстановяване на щетите.

 

"Какви и колко на брой движими вещи (е имало в сградата), както и какво е било състоянието на спалните помещения на консулството по време на ползване на имота от дипломатите Община Русе няма данни", обяснява Пенчо Милков.

 

"Съгласно текстовете на Виенската конвенция консулските помещения са неприкосновени. Органите на приемащата държава (какъвто е Община Русе) могат да влизат в тази част на консулските помещения, която се използува изключително за работа на консулството, само със съгласие на шефа на консулството, на определено от него лице или на шефа на дипломатическото представителство на изпращащата държава", пише още в отговорите.

 

По тази причина служителите на Община Русе, извършващи контрол по договорите за наем били допускани единствено до фоайето на сградата и офиса на генералния консул. 

Източник: Дневник

Още от "Русе"

Последни новини

Най-четени