ВАС потвърди конфликта на интереси при председателя на Общински съвет-Твърдица

КПКОНПИ е наложила глоба в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за осъществен конфликт на интереси

Иван Петров, председател на ОбС-Твърдица
Иван Петров, председател на ОбС-Твърдица Източник: Община Твърдица

Върховният административен съд е постановил, че признава за валидно решението на Административен съд-Сливен, с което се признава за законосъобразно решението на КПКОНПИ установен конфликт на интереси при председателя на Общински съвет-Твърдица Иван Петров.  С Решение № 287/05.01.2021 г., Административен съд-Сливен е отхвърлил оспорването по жалба на Иван Петров срещу Решение № РС-340-20-096/16.09.2020 г. на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на Иван Петров в качеството му на общински съветник от местна коалиция "НФСБ-ВМРО-БНД" в Общински съвет-Твърдица и в това му качество заемащо висша публична длъжност (председател на Общинския съвет-Твърдица) за това, че е участвал в гласуването на Решение № 501/27.02.2019 г. на Общински съвет-Твърдица, в свой частен интерес.

 

Какъв е казусът?
На 27.05.2020 г. в КПКОНПИ е постъпил сигнал с вх. № ЦУ01/С-340, с който Комисията е била сезирана за участие на общински съветници в Общински съвет-Твърдица при проведени дебати на заседаниие на съвета, без деклариране на конфликт на интереси. Иван Петров е управител и съдружник в търговско дружество "Пит Ойл" ООД и управител и едноличен собственик на капитала в търговско дружество "Златния" ЕООД и търговско дружество "Ив Ди 2010" ЕООД. 

 

На 15.02.2019 г. кметът на Община Твърдица е отправил предложение до Общински съвет-Твърдица за предоставяне под наем на общински имоти - земеделски земи. По това предложение на заседанието на постоянната комисия по селско и горско стопанство Иван Петров е гласувал "за". С Решение № 496/27.02.2019 г. Общински съвет-Твърдица е дал съгласие за предоставяне под наем на общински имоти - земеделски земи. Това решение е подкрепено от самия Иван Петров и на базата на него между Община Твърдица и "Пит Ойл" ООД били сключени два договора за наем, между Общината и "Златния" ЕООД - един, и един договор между Община Твърдица и "Ив Ди 2010" ЕООД. Един договор за наем е сключен със самия Иван Петров

 

КПКОНПИ е установила конфликт на интереси по отношение на Иван Петров за това, че в качеството му на общински съветник в Общински съвет-Твърдица и в това му качество, заемащо висша публична длъжност (председател на Общинския съвет-Твърдица), е участвал в гласуването на Решение № 501/27.02.2019 г. на Общински съвет-Твърдица, в свой частен интерес, в нарушение на разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ. Наложила е глоба в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за осъществен конфликт на интереси и е отнела в полза на Община Твърдица сумата в размер на 249,16 лева, представляваща дневното възнаграждение за 27.02.2019 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси. 

 

ВАС заключава, че е обоснован извода на първоинстанционния съд, че оспореният административен акт е издаден в съответствие с материалния закон. Установен е конфликт на интереси по отношение на председателя на Общинския съвет-Твърдица Иван Петров по смисъла на закона. Правилно е наложена санкция по ЗПКОНПИ, която е в нормативно предвидения размер. 

 

ВАС изброява още няколко предпоставки, които дават основание напълно да потвърди решението на Административен съд-Сливен. Накрая ВАС РЕШАВА:
Оставя в сила Решение № 287/05.01.2021 г., постановено по административно дело № 376/2020 година по описа на Административен съд-Сливен и осъжда Иван Петров, председател на Общинския съвет-Твърдица, да заплати на КПКОНПИ сумата от 100.00 (сто) лева разноски за касационната инстанция.

Вследствие на това решение на КПКОНПИ, Иван Петров трябва да напусне позицията на общински съветник съгласно ЗМСМА, чл.30, ал.4, т.11.

 

Решението на ВАС
Решението на ВАС`
Решението на ВАС``
Решението на ВАС``

 

Още от "Сливен"

Галя Захариева: За нас образованието остава стратегически и национален приоритет

Искаме да поддържаме средните учителски заплати на ниво над 125 % от средните за страната и да повишим средната заплата във висшето образование до ниво от над 140 % от средната за страната, заявиха кандидат-депутатите

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени