Варна се включва в проект за адаптация към изменението на климата

Сред партньорите по проекта са Сливен, Пловдив, Кърджали, Русе, Стара Загора, Бургас и София

Варна
Варна Източник: ОбС Варна

Варна участва в проекта "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България" в рамките на Програма "Опазване на околната среда и климатичните промени"  на Европейското икономическо пространство (ЕИП), съобщи Йордан Дянков, координатор на проекта за морския град. Началната работна среща се проведе виртуално на 25-ти и 26-ти март, с участието на всички партньори по проекта, сред които Русе, Сливен, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Бургас и София. Водещ партньор е Националният доверителен екофонд, участват още партньори от Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия, в сътрудничество със Западно-Норвежкия изследователски институт.


Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени.


На основата на поредица от обучения проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, като ги подпомогне да направят нова стъпка за прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие.


Във всяка от общини ще реализира по един иновативен пилотен инвестиционен проект. Тези инфраструктурни мерки ще са специфични и съответстващи на конкретните условия за конкретното населено място. Опитът от проектирането и реализацията на тези проекти ще бъде използван за отправяне на препоръки за усъвършенстване на законодателството и образованието в сферата на градското планиране и териториално развитие. Норвежките партньори на всички етапи в реализацията на проекта ще помагат с информация за най-добрите практики и технологии за малка инфраструктура в градовете.

Още от "Варна"

Последни новини

Най-четени