Детски учители се събраха на конференция в Оряхово

Целта на този форум е усъвършенстване на прилаганите образователни модели от детските градини, популяризирането на успешни практики и придобиване на ключови компетентности от децата

Детски учители се събраха на конференция в Оряхово
Детски учители се събраха на конференция в Оряхово Източник: Община Оряхово

Днес в художествена галерия "Проф. Марин Върбанов" се проведе общинска конференция, организирана от Методично обединение на детските учители в община Оряхово. Темата на конференция бе "Повишаване на качеството на образование и придобиване на ключови компетентности от децата", с подтема "Това сме ние и нашата детска градина". В конференцията участваха учители и директори.

 

Целта на този форум, включен в плана за дейността на РУО-Враца за учебната 2023/2024 е усъвършенстване на прилаганите образователни модели от детските градини, популяризирането на успешни практики, свързани с повишаването на качеството на образование и придобиване на ключови компетентности от децата.

 

Детските градини на територията на общината – ДГ "Пролет", ДГ "Дружба", ДГ "Мир"-с. Селановци и ДГ "Слънчице"-с. Остров представиха доклади и презентации, популяризиращи успешните им практики през годините до днес.

 

Журито в състав: Асен Бошнаков, директор на дирекция "Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм", Лидия Петрова, главен експерт "Образование" и Илиян Тодоров, главен специалист "Връзки с обществеността, медийна и културна политика",  единодушно взеха решение класиращата се детска градина, която предстои да вземе участие в Регионалния форум да е ДГ "Пролет". Нейн директор е Венелина Йонова, а презентацията ще бъде на тема: "Да бъдем деца заедно с нашите деца".

 

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени