Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Мездра прие отчета за дейността си през 2022 г.

Проведени са 5 анкетни проучвания с участието на общо 391 деца - 137 малолетни и 254 непълнолетни

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра Източник: Община Мездра

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2022 г.

 

"През миналата година се наблюдава лек спад на разгледаните възпитателни дела, образувани по преписки на Районната прокуратура за противообществени прояви на малолетни или непълнолетни лица", пише в отчета, изготвен от секретаря на комисията Силвия Петкова. Разгледани са 7 възпитателни дела за четири кражби, един грабеж и две хулигански прояви, извършени от 9 малолетни или непълнолетни, две от които момичета.

 

За сравнение: през 2021 г. са разгледани 9 възпитателни дела с 11 правонарушители, през 2020 г. - също 9 възпитателни дела, но с 12 правонарушители. През 2019 г. броят на възпитателните дела е 17 с 21 правонарушители, а през 2018 г. - 26 с 39 правонарушители.

 

През отчетния период са консултирани 31 деца с асоциално поведение, 11 от които малолетни и 20 непълнолетни. Проведените семейни консултации са 28. Спрямо 2021 г. консултираните деца са с 36 по-малко. 

 

С възпитателна цел през 2022 г. са реализирани 14 превантивни програми, в които са обхванати общо 5 116 участници - 3 210 малолетни, 856 непълнолетни и 1 050 родители, на следните теми:

• "Лятно детско обучение",

• "Интернет - риск или разум",

• "Ден на розовата фланелка",

• "Безопасно поведение на децата у дома и на улицата като участници в пътното движение",

• "Последици от престъпленията при непълнолетни лица, жп опасности и ЗБППМН",

• "Антиагресия",

• "Наркотиците - животът е кратък, ти решаваш как да го живееш",

• "Цигари, алкохол и наркотици - ненужни зависимости",

• "Трафик на хора… съвременна форма на робство",

• "Превенция на противообществените прояви, жп опасности и ЗБППМН",

• "СПИН и болести, предавани по полов път",

• "Създай, а не руши",

• "Спорт срещу наркотиците"

• и, за пръв път, "Коледни уроци за сърцето".

 

Проведени са 5 анкетни проучвания с участието на общо 391 деца - 137 малолетни и 254 непълнолетни. Организиран е един обучителен семинар на тема: "Превенция и интервенция при децата с агресивно поведение" с гост лектор Валентин Минков, социален и училищен психолог от Превантивно-информационен център по зависимости - Плевен. Проведено е и обучение на обществените възпитатели към МКБППМН относно методите и спецификата на работата с деца.

 

Отчетът за дейността на комисията през 2022 г. предстои да бъде разгледан от Общински съвет - Мездра.

 

Още от "Враца"

Община Мездра кани фермерите от региона да се включат в тематични фермерски базари

Желанието ни е да превърнем подобни събития в традиционни, като създадем една трайна практика за провеждането на подобни инициативи, заявява кметът Иван Аспарухов

Прочетете повече прочетете повече

В Световния ден на поезията в Мездра се състоя Пролетно литературно четене

Вечерта на изящната словесност беше открита с избрани откъси от текстове на шлагерни български естрадни песни, посветени на пролетта, които бяха прочетени от участниците в четенет

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени