Мездра започва своята данъчна кампания за 2022 година

Предстои да бъдат изпратени данъчните известия за тази година

Община Мездра
Община Мездра Източник: Община Мездра
Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че към този момент се одобряват заплащания за налог върху недвижимите парцели, такса битови боклуци и налог моторни транспортни средства за 2022 година.
 
Съгласно Закона за локалните налози и такси, за 2022 година са избрани следните периоди за възнаграждение на:
 
1. Данък недвижими парцели и такса битови боклуци: I вноска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври. Предплатилите цялата сума в период до 30 април употребяват отстъпка от 5 на 100.
 
2. Данък върху транспортните средства: I вноска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври. Предплатилите цялата сума в период до 30 април употребяват отстъпка от 5 на 100.
 
3. Патентен налог - физическо лице, в това число едноличен търговец, което прави патентни действия се полза с годишен патентен налог за приходите от тези действия.
Лицата подават данъчна декларация по пример, в която заявяват до 31 януари на настоящата година събитията, свързани с определянето на налога. В случаите на започване на активността след тази дата, декларацията се подава директно преди започването на активността.
 
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари, за второто тримесечие - от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври. Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия период са заплатили цялостния размер на налога, употребяват отстъпка от 5 на 100.
 
4. Данък върху таксиметров транспорт на пасажери - внася се преди приемане на издаденото позволение по Закона за автомобилните транспорти.
 
Задълженията си за локални налози и такси може да платите по един от следните способи: безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка "ДСК" - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на тип заплащане: 44 14 00 - патентен налог и налог върху таксиметров транспорт на пасажери, 44 21 00 - налог недвижими парцели, 44 23 00 - налог моторни транспортни средства, 44 24 00 - такса битови боклуци, 44 28 00 - туристически налог. На касите на Община Мездра в Център за информация и услуги на жителите, включително посредством ПОС устройство, на касите на "Български пощи", в офисите на "Изипей" (EasyPay), в "Обединена българска банка" (ОББ), в Банка "ДСК", в Кметствата по обитаеми места.
 
Предстои да бъдат изпратени данъчните известия за 2022 година.

 

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени