Обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции в общините Лом, Димово и Оряхово

Обществено обсъждане за гражданите на община Оряхово ще се проведе в галерия "Проф. Марин Върбанов"

Обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции в общините Лом, Димово и Оряхово
Обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции в общините Лом, Димово и Оряхово Източник: Община Оряхово

Обществено обсъждане за гражданите на община Оряхово на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) №BG16FFPR003-2.001-0023 "Комбинирана концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово",  ще се проведе в галерия "Проф. Марин Върбанов", гр. Оряхово на 20 февруари 2024 година, вторник, от 10:30 ч.

 

Дейностите в концепцията за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово е насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на територията на трите общини и подобряване на основните показатели за инфраструктура, условия на живот, интеграция на населението и инвестиции, водещи към намаляване на въглеродния отпечатък.

 

Специфичните цели на Комбинираната концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово са:

• Повишаване на инвестиционната активност в региона и подобряване на пътната инфраструктура и транспортна свързаност чрез основен ремонт, рехабилитация и изграждане на нови участъци от Път II-11 и свързваща общинска пътна мрежа;

• Подобряване качеството на живот, намаляване на въглеродния отпечатък и подобряване на свързаността "работно място - жилище/училище" чрез инвестиции в устойчиви форми на градска мобилност и зелена градска среда;

• Съхранение и развитие на културното наследство за популяризиране на устойчиви форми на туризъм чрез реставрация, консервация и експониране на артефакти и експонати от Античен град "Рациария", Антична крепост "Алмус", Крепост "Камъка" и изграждане на туристическа инфраструктура за експониране на местни забележителности.

 

Линк към презентация и анкета на "КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛОМ, ДИМОВО И ОРЯХОВО": https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JBqyhga2CSZeUbzZLkzApERuxFY12BB1L5WQi3nrpbPHKMfA29d31sKXNyxkvhpLl&id=61554949662696

 

Анкета: https://forms.gle/383f5wC4tA56dQ5N9

 

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Враца: oic_vratza@abv.bg  

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени