Община Мездра напомня, че на 30 април изтича срокът за плащане на местните данъци и такси с отстъпка

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска

Община Мездра
Община Мездра Източник: Zonanews

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра на 30 април 2021 г. изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на цялото задължение на следните местни данъци и такси: 

• Данък върху недвижимите имоти; 

• Такса битови отпадъци; 

• Данък върху превозните средства. 

 

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва. 

 

Задълженията за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини: 

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка "ДСК" – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане: 

44 21 00 – данък недвижими имоти, 

44 23 00 – данък моторни превозни средства, 

44 24 00 – такса битови отпадъци. 

• на касите на Община Мездра в Център за услуги и информация на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство;

• на касите на "Български пощи"; 

• в офисите на "Изипей" (EasyPay); 

• в "Обединена българска банка" (ОББ);

• в Банка "ДСК"; 

• в Кметствата по населени места.

Още от "Враца"

Представителна изложба по повод 100 години на каменоделната гимназия в Кунино беше открита в Мездра

Експозицията включва 8 скулптурни творби от мрамор, варовик, пясъчник и технически камък, дело на бивши и настоящи възпитаници на учебното заведение

Прочетете повече прочетете повече

Млади червенокръстци от Мездра и Зверино събраха близо 2000 лв. в подкрепа на абитуриенти сираци и полусираци

В празничния ден добротворците от гр. Мездра и от Искърското дефиле събраха волни пожертвования пред Черепишкия манастир "Успение Богородично" и пред православните храмове в Мездра, Зверино, Игнатица и Оселна

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени