Община Мездра разширява системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Разположени са пет нови контейнери

Негодни за употреба батерии и акумулатори
Негодни за употреба батерии и акумулатори Източник: Община Мездра

С цел разширяване на системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в началото на тази година на територията на гр. Мездра бяха разположени пет контейнери за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии, предоставени от "Надин Холд" ЕООД - София.

 

Контейнери за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори
Контейнери за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори Източник: Община Мездра

Контейнерите се намират в Центъра за административно обслужване в община Мездра, в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", в Професионална гимназия "Алеко Константинов", в Професионална гимназия "Васил Левски" и на касата на Кабелна телевизия "Интерсат" в Търговски комплекс "Роял".

 

Община Мездра има сключен договор с "Екобултех" АД - София за събиране, транспортиране, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

 

Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори
Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори Източник: Община Мездра

ВАЖНО!

"Негодни за употреба батерии и акумулатори” (НУБА) са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

 

Влияние върху околната среда:

Тежките метали, които се съдържат в НУБА, се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.

 

Не допускайте електролитите да попаднат във водоемите, канализационните води и почвата!

 

Ако имате такива отпадъци, можете да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете в контейнерите за събиране на негодни за употреба портативни батерии, разположени на горепосочените места.

 

Община Мездра призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност!

Още от "Враца"

Паметна плоча на ген. Кирил Ботев ще бъде открита във Враца

В събитието ще вземат участие представителите на Инициативния комитет за изграждането на паметния знак, Врачанска митрополия, Военно формирование 54 990, духовият оркестър към НЧ "Развитие – 1869" и общественици

Прочетете повече прочетете повече

С поклонение на игнатешкия оброк над Черепишкия манастир множество миря̀ни почетоха Сретение Господне

Според евангелския разказ, на този ден - 40-я след Рождество Христово, Божията майка Дева Мария за пръв път донесла младенеца Иисус Христос в Йерусалимския храм и го посветила или представила на Бога

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени