Община Мездра съобщава, че започна данъчната кампания за 2023 г.

Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто

Местни данъци и такси
Местни данъци и такси Източник: Zonanews

 Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за 2023 г. на: 
• данък върху недвижимите имоти, 
• такса битови отпадъци, 
• данък върху моторни превозни средства, 
• патентен данък, 
• данък върху таксиметров превоз на пътници. 

 

Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2023 г. са определени следните срокове за заплащане на: 
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври.
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто. 
2. Данък върху превозните средства: I вноска - до 30  юни, II вноска - до 31 октомври. 
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто. 
3. Патентен данък.

 

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността. 


Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари, за второто тримесечие - от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври. Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто. 


4. Данък върху таксиметров превоз на пътници. 
Внася се преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози. 
Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини: 
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка "ДСК" - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане: 
44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 
44 21 00 - данък недвижими имоти, 
44 23 00 - данък моторни превозни средства, 
44 24 00 - такса битови отпадъци, 
44 28 00 - туристически данък.
• на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез ПОС устройство, 
• в "Български пощи", 
• в "Изипей" (EasyPay) и ФастПей (FastPay)
• в "Обединена българска банка" (ОББ), 
• в Банка "ДСК", 
• в Кметствата по населени места.

 
Предстои да бъдат изпратени данъчните съобщения за 2023 г.

Още от "Враца"

Община Мездра и БЧК поздравиха "на патерица" акушер-гинеколозите и акушерките в МБАЛ-Мездра по случай Бабинден

Доброволци от Българския червен кръст (БЧК), начело с председателя на Общинския съвет на БЧК Наталия Христова-Горанова, също поздравиха здравните специалисти

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени