Община Мездра се сдоби със специализиран автомобил за превоз на потребители при предоставянето на две нови социални услуги

Той е от реномираната марка "Renault Master"

Община Мездра се сдоби със специализиран автомобил
Община Мездра се сдоби със специализиран автомобил Източник: Община Мездра

Във връзка с изпълнението на Проект "Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., община Мездра закупи ново специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания - автомобил за 6 пътници, водач и 2 места за инвалидни колички. Той е от реномираната марка "Renault Master".

 

Мултифункционалният ван ще бъде ползван за извършването на специализиран превоз на потребители при предоставянето на двете нови социални услуги, разкрити наскоро от Община Мездра - Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

 

Община Мездра се сдоби със специализиран автомобил
Община Мездра се сдоби със специализиран автомобил Източник: Община Мездра

Проект "Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра" е на обща стойност 1 783 092,68 лв. 1 515 628, 78 лв. от тях са европейско финансиране, а останалите 267 463,90 лв. - национално съфинансиране. Срокът за неговото изпълнение е 30 месеца - от 17 юни 2021 г. до 17 декември 2023 г.

 

Проектът се реализира по Процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1" на ОПРЧР 2014-2020 г.

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени